Nyhet

Ny app knäcker stresskurvan

Previa kan nu i samarbete med företaget Worklife Barometer, erbjuda sina kunder appen "Howdy" – ett verktyg och personalstöd som fångar upp välbefinnandet och dessutom agerar förebyggande mot stress.

Var 14:e dag svarar man som användare på fem frågor. Om svaren avviker från normalvärde går ett meddelande till en beteendevetare som ringer upp den kundanställde för ett kortare stödsamtal. Varje månad får företaget anonyma rapporter med det aggregerade resultatet både på grupp och organisationsnivå. 

Självklart gäller sekretess och anonymitet i alla led. Howdy är modernt,  enkelt att implementera och använda, underlättar regelbunden uppföljning och är en förmån till de anställda.

– Fokus är att komma in i ett skede där medarbetaren kan hantera sin egen situation, alternativt sätta in rätt åtgärder i tid", säger Jennifer Jansson, vd Worklife Barometer.  

Ett företag som väljer att sätta fokus på trivsel och använda Howdy, öppnar även upp ett forum där det blir okej att tala om hur man har det.  Howdy arbetar på alla nivåer I en organisation, för att skapa hållbart resultat.

– Howdy agerar skyddsnät för den enskilda medarbetaren, samtidigt som det ger företaget en möjlighet att se trender och sätta in specifika åtgärder i tid" sager Jennifer Jansson.

Mer om Howdy på www.worklifebarometer.se

Kontaktperson: Ingrid Dilot

E-post: ingrid.dilot@previa.se