Nyhet

Många sjuka men minskad ökningstakt

Diagram visar ökande korttidsfrånvaro men med minskad ökningstakt
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.

Pressnyhet 20200320: Allt fler sjukanmäler sig för influensasymptom. Samtidigt syns för första gången på en vecka en viss inbromsning på inflödet av nya sjukskrivningar. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Det är ett fortsatt högt inflöde av sjukanmälningar, men ökningstakten har bromsat in. Vi har lite färre nya ärenden igår jämfört med förra torsdagen då sjukanmälningarna tog fart på allvar, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Sedan förra torsdagen har inflödet av nya sjukskrivingar dagligen varit rekordartat. Men på torsdagen syntes för första gången på en vecka en viss avstanning av ökningstakten. Andelen sjukskrivningar låg på torsdagen över en normaltorsdag, men under förra torsdagens nivåer. Trots inbromsningen fortsätter den totala andelen sjukskrivningar öka.

– Det börjar vara lite mer influensasymtom som kontaktorsak än tidigare. Men det är svårt att avgöra om att det är att begreppet luftvägsbesvär och fokuset på influensasymtom som delvis står för ökningen eller om det är en reell medicinsk ökning av antal fall av influensa, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst. 

Diagram som visar ökande korttidsfrånvaro per orsak
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak

– Den övervägande majoriteten av VAB-anmälningar bedöms handla om förkylningssymtom, säger Maria Steneskog Nyman.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se