Nyhet

Lugnare avslut på sjukskrivningsveckan

Diagram visar dramatisk ökning av antal frånvaroanmälningar i vecka 12
Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

Pressnyhet 20200323: Den dramatiska ökningen av sjukanmälningar som vecka 12 inleddes med mattades av framåt slutet av veckan. Sjuk- och VAB-talen fortsätter dock ligga högt över normala nivåer. Det visar Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Antalet nya frånvaroärenden under slutet av veckan och helgen har minskat gentemot förra helgen. Sjukfrånvaron ligger fortfarande på en hög nivå men har inte ökat under helgen, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk & Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

I direkt anslutning till att regeringen aviserat borttaget karensavdrag och att myndigheterna samtidigt gjort starka uppmaningar gjordes till svenska folket att stanna hemma även vid mildare sjukdomssymptom inföll en kraftig ökning av antalet sjukskrivningar över landet som höll i sig i cirka en vecka. Därefter skedde en viss avmattning av inflödet under slutet av vecka 12. Sammantaget är dock sjukskrivningsnivån långt över normalt.

Diagram som visar för dubblat antal  ärenden förkylningssymptom, influensasymptom samt VAB
Antal nya ärenden per 100 000 anställda år 2020 samt 2019. Urval av orsakskategorierna förkylningssymptom, influensasymptom samt VAB

– Många samtal handlar fortsatt om förkylning och frågor kring vad som egentligen gäller vid förkylning. ”Ska man vara hemma eller inte och hur länge ska man då vara hemma? ”är en hela tiden ett återkommande tema”, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram som  visar minskande  antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare
Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag. Jmf vecka 10, 11 och 12.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se