Pressmeddelande

Längre korttidsfrånvaro när många osäkra stannar hemma

Diagram som visar ökande längd på
Längd på förkylningsbesvär.

Pressnyhet 20200406: Ökad försiktighet och osäkerhet gör att längden på sjukfrånvaron tydligt ökade under veckan 14. Samtidigt fortsatte antalet nya frånvaroanmälningar att minska. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

–  Att många följer myndigheternas rekommendationer och att man faktiskt stannar hemma ett par dagar extra visar sig också i statistiken, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Trots den lägre andelen nytillkomna frånvaroärenden ligger den totala korttidsfrånvaron kvar på cirka sex procent av medarbetarna frånvarande på grund av korttidssjukdom eller VAB.

Veckan har inte inneburit en uppgång av antal som anmäler influensasymtom som frånvaroorsak. Många ärenden anmäls i en fas när man endast uppvisar milda förkylningssymtom.

Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

– Många arbetsplatser har snabbt skapat ökade möjligheter till distansarbete. Det kan vara en bidragande orsak till att sjukanmälningarna minskar när man i större utsträckning än tidigare kan jobba hemifrån trots milda förkylningssymptom, Lennart Sohlberg.

Diagram som visar fortsatt hög
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

– Den vanligast förekommande frågan under veckan till Previas telefonsjuksköterskor var ”När kan jag gå tillbaka till jobbet?”. Många känner sig osäkra, men uppvisar också en positivt ökad försiktighet, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se