Nyhet

Kundinformation - utökat Krisstöd

Med anledning av terrordådet i Stockholm i fredags 7 april har vi på Previa haft ökat krisstöd under hela helgen. Vi ber om förståelse för att krisstödsärenden för närvarande ges förtur i vår hantering.

Med anledning av terrordådet i Stockholm i fredags 7 april har vi på Previa haft ökat krisstöd under hela helgen. Vi ber om förståelse för att krisstödsärenden för närvarande ges förtur i vår hantering.

Vi väntar att behovet av stöd till våra kunder och kundanställda kommer att vara fortsatt förhöjt under inledningen av veckan. 

Med anledning av det ber vi om förståelse för att krisstödsärenden för närvarande ges förtur i vår hantering.

Alla som har behov av krisstöd och akut handlingen kan kontakta Krisstöd K24. Previas krisspecialister kan nås dygnet runt på telefon 0771-55 00 77.

Råd till  chefer inför krismöte
för drabbad arbetsgrupp

Att samla alla för ett mötet är ett bra sätt att kolla av hur personalen mår. Det medmänskliga stödet är en bra grund. Vid behov kan man sedan rådfråga eller koppla in krisexperter. 

God krishantering kräver inte att  Du som chef behöver agera mycket annorlunda än normalt, men var närvarande, omvårdande och fokusera speciellt på följande:

 • Samla de berörda och försök skapa en så trygg och omvårdande miljö som möjligt (servera gärna kaffe/varm dryck)
 • Trygga er roll och var två (bestäm vem som håller i mötet)
 • Ge enbart saklig information om vad som hänt och vad som är planerat 
 • Bjuda in var och en kommentera det som hänt dem - om de vill. Lyssna och låt alla prata till punkt!
 • Ha fakta fokus, det hjälper hjärnan att sortera, bearbeta och förstå. Om någon reagerar starkt emotionellt avled och erbjud individuellt stöd efter mötet - eller direkt (både för individens och gruppen trygghet)
 • Bedöm behov av akut  professionell hjälp och överväg akutsjukhus vid mycket starka reaktioner.
 • Uppmuntra kontakt med varandra och med anhöriga, vänner som man känner sig trygg med. Om någon saknar detta, bjud in till kontakt med er eller kollegor då.
 • Summera gruppens upplevelser, normalisera reaktionerna (referera till ”normal akuta stressreaktioner”) och påminn om situationens behov av sammanhållning och tolerans för att vi reagerar olika på starka påfrestningar.
 • Informera om vad som kommer hända. tidpunkter för information, krismöte och ev. planerat avlastningssamtal med Previa/annan vårdgivare och hur/var man kan få individuellt stöd.
 • Erbjud praktiskt hjälp eller stöd av olika slag, t ex partiell ledighet, minskade prestationskrav. Att visa omtanke har stort symboliskt värde
 • Följ upp och bedöm – rådgör med kollega/ledning/HR
opening quote

Låt medarbetarna prata om det som hänt under trygga omständigheter. Låt folk uttrycka vad de tänker och känner

Se individen

De som uppvisar motståndskraft/bemästringsförmåga är oftast inte i behov av professionellt stöd. Förstärk återhämtning genom att:

 • Avstå från inträngande frågor
 • Försök att lugna de som har uttalade reaktioner
 • Understöd konstruktiva sätt att handskas med krisen
 • Erbjuda individanpassat stöd
 • Följ upp och bedöm kontinuerligt

Alla som har behov av krisstöd och akut handlingen kan kontakta Krisstöd K24. Previas krisspecialister kan nås dygnet runt på telefon 0771-55 00 77.