Pressmeddelande

Klassiska ”vabruari” uteblev – men vinterkräksjuka och förkylningar ökar

Februari 2024 är ovanligt lugn på sjukskrivningsfronten. Framför allt är nivåerna för vård av barn betydligt lägre än traditionellt. Dock syns varningssignaler i form av ökande förkylningar och magsjukebesvär bland de just nu i övrigt låga sjuktalen. Det visar dagsaktuell statistik ur Falcks (Fd Previas) tjänst för sjukanmälan med över 150 000 anställda på 440 företag över hela Sverige.

– Det börjar bli dags att döpa om det klassiska ”vabruari”. Efter pandemin ser vi nya trender i sjukskrivningsmönster, där februari inte längre är den månad på året där sjukdom och VAB härjar som mest, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falcks sjukanmälanstjänst.

Grafik visar Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i procent per vecka. År 2015-2024.
Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i procent per vecka. År 2015-2024.

Statistiken kommer från Sveriges största företagshälsa Falcks tjänst för sjukanmälan som omfattar 151 000 anställda på 440 företag och offentliga organisationer över hela Sverige, och avser nya sjuk- och vab-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, vab- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Innan pandemin var februari varje år den månad där flest var frånvarande från arbete på grund av sjukdom och vab under året. Nu börjar nya mönster sättas. Februari 2024 ser ut att bli en lugn månad med relativt låga sjuktal, även om en viss ökning av sjukskrivningar skett stadigt under hela månaden.

– Det nya mönstret med ökade möjligheter att ta till hemarbete kan påverka sjuktalen. Istället för att sjukanmäla sig så väljer de som kan att arbeta hemifrån trots att man har en kraftigare infektion, säger Maria Steneskog Nyman.

Förkylningar är den frånvaroorsak som ökat mest i februari. Dock är förkylningar mindre utbredda än under den höga topp som noterades strax före jul 2023. Vård av barn är den näst vanligaste orsaken till frånvaro från jobbet just nu. Därefter följer influensabesvär, huvudvärk/yrsel samt magsjukebesvär.

Grafik visar Diagram 2. Frånvarotillfällen per anställd och vecka. Fem vanligaste orsakerna.
Diagram 2. Frånvarotillfällen per anställd och vecka. Fem vanligaste orsakerna.

Även om frånvaro från arbetet på grund av vab är den näst vanligast frånvaroorsaken är vård av barn dock långt från de nivåer som vanligtvis syns i februari under 2024.

Grafik visar Diagram 3. Vab per anställd och vecka. År 2019-2024.
Diagram 3. Vab per anställd och vecka. År 2019-2024.

– Här skulle det vara intressant att undersöka närmare vad som påverkar skillnader mellan åren. En hypotes är att de som har möjlighet att arbeta hemifrån idag i högre grad väljer att göra så även när barnen är sjuka istället för att ta ut vab, säger Maria Steneskog Nyman.

Februari är vanligtvis även den månad då vinterkräksjukan är som värst. Under 2024 syns en stadig ökning av magsjukebesvär i februari, dock har ökningen inte varit lika snabb och kraftfull som tidigare år.

Grafik visar Diagram 4. Magsjukebesvär per anställd och vecka. År 2019-2024.
Diagram 4. Magsjukebesvär per anställd och vecka. År 2019-2024.

– Även om det på helheten handlar om låga tal för magsjukebesvär, ser vi en markant skillnad 2021 jämfört med övriga år. Att vi ligger fortsatt lägre än år innan Covid kan handla om ett lite annat beteendemönster som exempelvis handtvätt och att stanna hemma när man inte mår bra, säger Maria Steneskog Nyman.

Om Falck 

Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Våra tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Sveriges största företagshälsa Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014. I januari 2023 upphörde Previa helt som namn och varumärke, och tidigare Previa går numera helt under varumärket Falck.

Läs mer på falcksverige.se

För mer information kontakta  

Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@falcksverige.se

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 0813, peter.skald@falcksverige.se