Information till Previas Sjuk och Friskkunder

Previas Kundserviceverksamhet byter ut nuvarande Contactcenterplattform till ett bättre och kraftfullare system. I samband med detta gör vi även en liten förändring gällande vår automatiska friskanmälan via knappval.

Driftsättning sker onsdag 2016-06-15 mellan klockan 09:00-11:00

Detta är ett led i vår utveckling att tillmötesgå våra kunders önskemål. Vår förhoppning är att Ni som kund inte kommer påverkas. Men, då vi inte kan förutspå eventuella problem vill vi ändå förvarna att det kan bli begränsad framkomlighet enligt tiden ovan.

Förändring i vår automatiska friskanmälan via knappval (telefon). 

Förändringen innebär att klockslag behöver knappas in vid friskanmälan (Vilken tid skulle du slutat ditt arbete? Ange tiden i timmar och minuter och avsluta med (fyrkant)#, t.ex. 1630. Vid frånvaro del av dag, med återkomst under dagen, ange den tid du är åter i arbete. Vill du hoppa över detta steg tryck (fyrkant)#)

Vi uppmanar till att lyssna på talsvaret ordentlig och fullfölja tills bekräftelse ges. Detta steg finns redan i vår frisklänk som skickas via sms till den anställde vid sjukanmälan (som många av er kunder nyttjar).

Vänligen sprid denna information till alla berörda på Er arbetsplats.