Pressmeddelande

Hög sjuktopp präglar slutet av arbetsåret

2023-12-11: Efter en sjukskrivningstrend under hösten som stadigt pekat uppåt, har vi nu nått årets toppnotering av sjukskrivningar och VAB. Trenden följer det nya mönstret vi sett efter pandemin där den traditionella sjuktoppen i februari ersatts med en ny topp i december. Det visar färska siffror från Falcks tjänst Sjuk och Frisk, det mest omfattande och aktuella verktyget för analys av frånvarostatistik i Sverige.

– Före pandemin var februari ständigt den månaden på året som innehade de högsta sjuktalen. Nu ser vi för tredje året i rad en annan trend, att den högsta sjuktoppen infunnit sig i december, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falcks Sjuk och frisk-tjänst.

Diagram som visar frånvaroanmälningstalet i % per vecka under 2023
Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka under 2023

Statistiken kommer från Falcks Sjuk och frisk-tjänst som omfattar 155 000 anställda på 450 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och vab-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, vab- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Uppgången av sjukfrånvaro har gått snabbt de senaste veckorna. Frånvarotalet är dock ännu inte i nivå med de toppar som syntes 2021 och 2022. Vi ser även denna vecka ett första tecken på avstanning av den stigande kurvan.

– Vi fortsätter ha ett högt inflöde av sjukskrivningar. Men förhoppningsvis har vi ändå landat på en platå med en nedåtgående trend inför julledigheter vad gäller nyinsjuknade. I bästa fall innebär det att vi då inte når de höga sjuktalen som präglat slutet av december de senaste två åren, säger Maria Steneskog Nyman.

opening quote

Nu ser vi för tredje året i rad en annan trend, att den högsta sjuktoppen infunnit sig i december

Diagram som visar frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020, 2021, 2022 samt 2023
Diagram 2. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020, 2021, 2022 samt 2023

Från novemberlovet, vecka 44, har sjukfrånvaron inom ett flertal orsaker stigit kraftigt. Förkylningsbesvär och vab är de orsaker som leder till mest frånvaro. Influensa är dock den orsak som ökat mest mellan vecka 44-49.

– De som kontaktar oss nu uppger i hög omfattning feber, hosta och halsont, en hel del med diagnostiserad covid, men även en hel del som uppger att de tror de har covid. Och med tanke på vilka symtom som beskrivs av de som kontaktar oss så vågar vi påstå att det är covid som många gånger gömmer sig i frånvaroorsakerna, säger Maria Steneskog Nyman. 

Enbart mellan vecka 44 och 49 har influensabesvär ökat med över 100 procent. Förkylningsbesvär har under samma tid ökat med 30 procent och VAB med 45 procent, medan frånvaroanmälningar för huvudvärk har minskat något. Magsjukebesvär har ökat med hela 83 %, dock från låga nivåer. Den generella ökningen av antal sjukfrånvaroärenden har under samma period varit 34 procent.

Diagram som visar frånvaroanmälningstal i procent per frånvaroorsak. Fem vanligaste frånvaroorsakerna.
Diagram 3. Frånvaroanmälningstal i procent per frånvaroorsak. Fem vanligaste frånvaroorsakerna.

Om Falck

Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Våra tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla. 

Sveriges största företagshälsa Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014. I januari 2023 upphörde Previa helt som namn och varumärke, och tidigare Previa går numera helt under varumärket Falck.

För mer information kontakta  

Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@falcksverige.se

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 0813, peter.skald@falcksverige.se