Nyhet

Hög sjukfrånvaro men små förändringar

Diagram visar hög sjukfrånvaro men små förändringar
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare

Pressnyhet 20200327: Sjukfrånvaron är fortsatt stabiliserad på den höga nivå som veckan inleddes med. Dock börjar allt fler visa signaler på att vilja friskskriva sig trots att vissa förkylningssymptom kvarstår. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– En känsla är att allt fler börjar tröttna på att vara hemma med lindriga symtom och vill friskskriva sig även fast de kanske inte är helt symptomfria från sin förkylning, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Den höga sjukskrivningsnivån som veckan inleddes med ligger kvar. Fortsatt är cirka åtta procent av medarbetarna frånvarande på grund av korttidssjukdom eller VAB.

Diagram visar hög sjukfrånvaro men små förändringar.
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak

– Det inkommer många frågor och funderingar kring vad som gäller kring sjukskrivningar och VAB när man är permitterad, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se