Nyhet

Förkylningsbesvär dominerar sjukfrånvaron

Diagram visar viss avmattning av den relativt höga nivån av sjukfrånvaro .
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare

Pressnyhet 20200331: Den höga nivån av sjukfrånvaro fortsätter, även om en viss avmattning skett av totala antalet ärenden under den senaste tvåveckorsperioden. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Början på vecka 14 hade ett relativt stort inflöde av nya ärenden, men totalt sett är nu något färre personer frånvarande jämfört med de två föregående veckorna, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Sammantaget är fler än åtta procent av medarbetarna är fortsatt frånvarande på grund av korttidssjukdom eller VAB, dock gör den ökade balansen mellan sjuk- och friskskrivningar att sjuktalet minskar något under inledningen av veckan.

Diagram visar att förkylningsbesvär dominerar sjukfrånvaron
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

– Sjukanmälningarna handlar just nu i hög utsträckning förkylningssymtom. Många som kontaktar oss uttrycker osäkerhet kring om de eller barnen verkligen behöver stanna hemma, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se