Pressmeddelande

Färre nya sjukskrivningar, men många fortfarande borta från jobbet

Diagram visar färre nya sjukskrivningar
Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

Pressnyhet 20200330: En tydlig tillbakagång för antalet nya sjukanmälningar skedde under vecka 13. Den relativt höga sjukfrånvaron för perioden beror samtidigt att många är fortsatt hemma med förkylningssymptom visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Inflödet av sjuk- och VAB- anmälningar fortsätter minska. Samtidigt tar många samtal till vår telefonrådgivning upp frågor om man fortsatt ska vara hemma när man bara upplever lite förkylning eller när någon närstående är sjuk hemma – men man själv är frisk, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk & Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Diagram visar
Antal nya ärenden per 100 000 anställda år 2020 samt 2019. Urval av orsakskategorierna förkylningssymptom, influensasymptom samt VAB.

– Nytt under veckan var att vi får allt fler frågor kring pollenallergi och hur man ska hantera dessa symtom i förhållande till direktiv för covid-19, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram visar
Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag. Jmf vecka 10 till och med vecka13.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro på Sveriges arbetsplatser. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se