Nyhet

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserade metoder betyder att de är beprövade och att resultaten går att styrka genom forskning. Det är extremt viktigt för Previa att erbjuda validerade metoder och verktyg.

Vetenskapsradions programserie Psykobabblarna skapade rubriker i början av året genom att, bland annat, lyfta fram ledarskapskurser som utger sig för att ha vetenskapligt stöd men som närmast är att betrakta som pseudovetenskap.

En av metoderna som kom under lupp var Kommunikologi som vunnit många företrädare och använts flitigt, inte minst bland Sveriges kommuner och inom idrottsrörelsen, med bland annat krypövningar. Trots att ingen kan bevisa att metoden fungerar. 

– Problemet med Kommunikologi som metod är att den, bland mycket annat, inte öppnar sig för forskning samtidigt som den gör påståenden om att ha stor effekt på ett flertal områden, säger Mikal Björkström, affärsområdeschef Organisation & Ledarskap.

Samtidigt säger Mikal Björkström att debatten kring Kommunikologi kan ha det positiva med sig att den leder till ett ökat fokus och förståelse för vikten av evidens-baserad praktik och en ökad beställarkompetens. 

– När det kommer till kommunikation, ledarskap och hjärnans funktion finns definitivt en hel del forskning att luta sig emot och för Previa är det extremt viktigt att det vi erbjuder är evidensbaserat. I de fall det rör kunskap där det existerar ett forskningsfält är det viktigt att utröna hur forskningen ser ut och försöka agera därefter. I de fall det inte existerar forskning ska vi vara skeptiska, men inte avvisande, säger han, och tillägger: 

– Jag uppmuntrar till ett kritiskt förhållningssätt till det vi själva gör och det vi stöter på ute på marknaden.