Nyhet

Dubbelt så många sjukskrivningar än normalt

Diagram visar fortsatt stor ökning av
Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag

Pressnyhet 20200318: Även under tisdagen sjukskrevs ovanligt många anställda över landet. Totalt sett är nu korttidsfrånvaron över 8 procent i Sverige. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Under tisdagen är det ungefär dubbelt så många ärenden som en vanlig tisdag i mars, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Dagens statistik från Previa Sjuk och Frisk visar att även tisdagens sjukskrivningar uppgick till ovanligt höga nivåer.

 

Diagram visar stor ökning av
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare

Tisdagens sjuk- och VAB-anmälningar bidrar till att sjukfrånvaron under mars månad totalt sett fortsätter uppåt.

– Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden. Av dem är majoriteten lättare förkylningsbesvär. Vi märker även att VAB-anmälningar börjar öka i antal, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak

– Många samtal till våra rådgivningssjuksköterskor handlar mer om oro än att det är fokus på medicinsk rådgivning, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För ytterligare statistik

Måndag den 16 mars presenterade Previa sammanställning av sjukskrivnings- och VAB-statistik för hela vecka 11. Veckorapporten som även innefattar jämförelser med tidigare år går att läsa på previa.se.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, lennart.sohlberg@previa.se