Bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag för ditt arbete med att förebygga och förkorta sjukskrivningar. Via Försäkringskassan kan du få tillbaka halva kostnaden upp till 10 000 kronor per anställd och år. Som mest kan du få 200 000 kronor per år och arbetsgivare.

Som arbetsgivare har du ett ansvar att förebygga att medarbetare blir sjuka på jobbet. Du ska även kunna ge rätt stöd och goda förutsättningar för att den som blivit sjuk ska kunna komma tillbaka till sitt arbete efter sjukskrivning.

Tar du hjälp av företagshälsovården kan du få bidrag som täcker hälften av dina kostnader, både i det förebyggande arbetet och för insatser som hjälper medarbetaren tillbaka i arbete. Bidraget är för alla arbetsgivare, oavsett antal anställda.

– För små och medelstora företag kan bidraget bli avgörande för att ha ekonomiska förutsättningar att kunna erbjuda insatser till medarbetare. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare ansöker om bidraget löpande under året, efter utförda insatser, då ansökningarna hanteras i den ordning de kommer in till Försäkringskassan. Det finns bara en viss avsatt summa pengar varje år att ansöka om, säger Anna Sporrong, specialist på rehabsamordning. 

Då kan du ansöka om bidrag:

  • kartläggning eller utredning av behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
  • planering för återgång i arbete
  • stöd av en rehabsamordnare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
  • stödsamtal för medarbetaren för att kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete
  • stöd till medarbetaren i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete
  • handledning till medarbetaren för att personen ska klara av sitt arbete
  • för att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstiderna
  • för att se över medarbetarens arbetsmiljö eller arbetsuppgifter och föreslå anpassningar, arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik
  • vid insatser för att medarbetaren ska undvika att bli sjukskriven eller kunna komma tillbaka i arbete.

För mer information om hur Falck Previa kan bidra med insatser som uppfyller villkoren för bidraget just för dina medarbetare, kontakta Falck Previa för att komma i kontakt med våra rehabsamordnare!

Ansök om bidraget via Försäkringskassan

 

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi kan ge stöd till din verksamhet.