Uppdaterad: Ändringar i de medicinska kontrollerna Klättring med stor nivåskillnad och Rök- och kemdykning

Vid årsskiftet trädde Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrift 2023:16 i kraft. Föreskriften påverkar de medicinska kontrollerna Klättring med stor nivåskillnad och Rök- och kemdykning. Nu har Arbetsmiljöverket förtydligat förändringarna.

I höstas beslutade Arbetsmiljöverket att tidigare krav på arbets-EKG ersätts med vilo-EKG bestämning av blodfetter och läkarbedömning av arbetstagarens risk för hjärt-kärlsjukdom. 

Nytt är att samtliga undersökningar under 2024 att kommer betraktas som förstagangsbesök. Detta innebär att vilo-EKG och bestämning av blodfetter ska genomföras vid samtliga av de medicinska kontrollerna Klättring med stor nivåskillnad och Rök- och kemdykning under 2024. 

Därefter infaller tidigare beslutad periodicitet, det vill säga vart 5:e år för medarbetare under 40 år och vartannat år för medarbetare över 40 år. 

Anledning till Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrift är att arbets-EKG inte är en tillräckligt träffsäker metod för att påvisa eller utesluta hjärt-kärlsjukdom. Därför ersätts de tidigare kraven på arbets-EKG med nya krav, som ska ge läkaren större säkerhet i sin tjänstbarhetsbedömning.

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrift 2023:16

Vad innebär ändringen för Falcks tjänster?

För undersökningar som ska genomföras under 2024 ska tjänsterna Klättring med stor nivåskillnad inkl. vilo-EKG samt Rök- och kemdykning inkl. vilo-EKG beställas. 

För undersökningar som ska genomföras under 2025 och framåt beställs tjänsterna Klättring med stor nivåskillnad inkl. vilo-EKG samt Rök- och kemdykning inkl. vilo-EKG med följande periodicitet: 

  • Inför nyanställning 
  • Vart femte år om din medarbetar är under 40 år 
  • Vartannat år om din medarbetare är över 40 år