Debatt med fokus på korttidsfrånvaro

Korttidsfrånvaron ökar bland unga
Korttidsfrån varon ökar bland unga. (Korttidsfrånvaro i procent)

Korttidsfrånvaron är den viktigaste trenden att följa för ett hållbart arbetsliv. Bakgrunden till detta, bakomliggande orsaker och hur hälsa kan främjas genom att följa korttidsfrånvaron togs upp på Previas seminarium tillsammans med Dagens Industri i Almedalen 1 juli.

Previas paneldebatt i Almedalen 2019 Dagens Industri.
Se paneldebatten om korttidsfrånvaron från 1 juli 2019 i Almedalen

Korttidsfrånvaron har under senare år planat ut, men det finns ett undantag.

– Idag ser vi att korttidsfrånvaron ökar allra mest bland unga människor i åldersgruppen 20–29 år, medan den stabiliserat sig i övriga ålderskategorier, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Korttidsfrånvaro är ofta en blind fläck i statistiken, men siffran är en viktig parameter som kan användas för tidiga insatser för att motverka längre frånvaro och stödja frisknärvaron på jobbet.

opening quote

Fokus på korttidsfrånvaron lönar sig, inte minst för att återkommande frånvaro ofta föregår längre sjukskrivningar.

– Att få bukt med korttidsfrånvaron lönar sig, inte minst för att återkommande frånvaro ofta föregår längre sjukskrivningar, säger Lennart Sohlberg.

Korttidsfrånvaron har planat ut under de senaste åren och ligger idag på mellan 1,1 och 1,3 procent för ålderskategorierna över 30 år. Lägst frånvaro har 60+ generationen. Ungdomar, 20–29 år, utgör dock ett undantag – här har korttidsfrånvaron gått från att ha varit den lägsta 2014 till högsta på 1,6 procent. Trenden är också stigande. Varför? Och hur kan företag främja hälsa genom att följa korttidsfrånvaron?

Dessa frågor, och fler, diskuterades under årets Almedalsvecka då Previa bjuder in till seminarium på temat korttidsfrånvaro.

Medverkande

• Niclas Lamberg, HR direktör, Trafikverket
• Anna Johnsson, Arbetsmiljöchef, Arriva Sverige
• Mandus Frykman, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Regeringskansliet
• Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom, Previa
• Per Larsson, Organisationskonsult och expert inom kränkande särbehandling, Previa
• Pontus Herin, Journalist och moderator, Dagens industri

Tid och plats

1 juli 2019, klockan 10:00–11:00, på Strandvägen 4.4, Visby

Mer information i Almedalsprogrammet