Tillbaka

Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt

Tips från experten

Publicerad
Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt

Människor som uppvisar extraordinära förmågor – oavsett område – har en sak gemensamt. Och det handlar inte om talang eller goda gener, utan om rätt sorts träning och handledning, menar K Anders Ericsson, professor i psykologi och verksam vid University of Florida.

K Anders Ericsson har ägnat sitt yrkesliv åt att forska kring exceptionella prestationer och vad som ligger bakom dem. Hans forskning ligger, bland annat, bakom principen ’10,000-timmarsregeln’ som fick stort genomslag i och med Malcolm Gladwells bok Outliers.  Lite förenklat kan man säga att principen bygger på att det tar cirka 10,000 timmar att nå sin fulla potential inom ett område. Anledningen till att många inte uppnår sin potential är dock inte bristande talang, utan bristande uthållighet.

I boken PEAK – Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt som kom ut på svenska tidigare i år ger K Anders Ericsson en djupare bild av vad som ligger bakom framgång och 10,000-timmarsregeln. Det räcker inte med att träna mycket och länge för att nå de högsta nivåerna, istället visar Ericssons forskning att det krävs en speciell sorts träning.

Utmaning och målmedvetenhet - två framgångsfaktorer

– Om man bara gör det som man redan kan så blir man inte bättre på det som man gör. Man måste också se till att utmana sig själv och att korrigera felen som man gör, sade han i samband med ett seminarium i Stockholm som anordnades av Previa. 

Han ger ett exempel på en tennisspelare som vill förbättra sitt spel. 

– Att spendera två timmar och arbeta målmedvetet med en duktig coach kan ge mer än att spela med kompisarna en gång i veckan under ett år, säger han.  

De egenskaper som de mest framgångsrika har gemensamt och som beskrivs i Peak gäller för alla och kan appliceras både i vardags- och yrkeslivet.

– Vad som skiljer ut de exceptionellt bra är deras förmåga att utnyttja hjärnans och kroppens otroliga anpassningsförmåga och med hjälp av rätt sorts träning och övning skapa förmågor som de annars inte skulle besitta, säger han.

K Anders Ericsson, professor i psykologi vid University of Florida opening quote

Om man bara gör det som man redan kan så blir man inte bättre på det som man gör.

Ta efter de exceptionellt duktiga

  • Se din potential och vilja att förbättras, inse att förbättring är möjlig.
  • Arbeta aktivt med att korrigera misstag. Förstå vad som gick fel och öva så att det inte sker igen.
  • Utmana dig själv – att om och om igen göra det som man redan kan leder ingenstans. För att förbättras måste man ta sig an svårare eller mer komplicerade uppgifter
  • Arbeta med någon och ta hjälp. Målinriktad handledd övning är viktig för att få syn på vad man behöver arbeta med och för att få feedback.
Publicerad