Tillbaka

Variation – en viktig del i din digitala arbetsmiljö

Tips från experten

Publicerad

Den digitala arbetsmiljö omfattar allt ifrån den teknik och applikationer som du använder till arbetsställning framför datorn och hur din hjärna klarar av skärmtiden. Det kan vara svårt att hitta ett hållbart arbetssätt på det digitala kontoret. Vår ergonom Linnéa Arbman hjälper dig med hur du kan göra för att inte slita på kroppen i onödan och optimera arbetet framför datorn.

Digitalisering medför en mängd positiva faktorer men det kan också orsaka stress och slitage på både kropp och hjärna. Vi på företagshälsovården ser en ökad frekvens av stressrelaterad ohälsa bland chefer. Det är viktigt att du som chef skapar de förutsättningar som behövs för att både du och dina medarbetare ska må bra i en digital arbetsmiljö.

Digitalt arbete medför ofta långa perioder av samma arbetsställning och arbetsuppgift. För att vi ska må bra måste arbetet ge variation. Det kan handla om att ta en paus och gå ifrån datorn, byta plats och/eller arbetsuppgift eller växla mellan att stå och sitta. Diskutera gärna detta i stöttning till dina anställda.

– För att få till variation i arbetet är det bra att använda sig av motsatsaktivitet. Har du suttit stilla länge, rör på dig. Har det varit mycket socialt, var ensam ett tag. Tänk på att både kropp och hjärna behöver variation, säger Linnéa Arbman, fysioterapeut och ergonom på Falck.

opening quote

För att få till variation i arbetet är det bra att använda sig av motsatsaktivitet.

Hjälp hjärnan att utvecklas hela livet

Vi koncentrerar oss bäst i spann på 20–40 minuter. Ju längre du arbetar med samma uppgifter, desto viktigare blir pauser och variation. Efter arbete som krävt mycket fokus är det bra med en aktivitet som kan göras av vana, som att tömma diskmaskinen.

Hjärnan liknar en muskel som kan tränas genom livet. Precis om våra muskler behöver den återhämtning och variation för att må bra och bli starkare. Med rätt återhämtning och sömn samt variation kan hjärna utvecklas hög uppe i åldrarna.

För att hjärnan ska kunna koncentrera sig är det också viktigt att minimera störningsmoment. För mycket sinnesintryck som stökig arbetsmiljö, kallt på kontoret eller mycket notiser gör att hjärnan inte kan arbeta lika bra. Blir vi störda i arbetsuppgift kan det ta upp till 20 minuter att hitta fokus igen.

– I ergonomin finns alltid flera rätt beroende på dina förutsättningar och förmågor. För att hjälpa hjärnan är det viktigt med variation och få störningsmoment. Hur ofta du behöver byta fokus eller vad du blir störd av är dock individuellt och kan skilja sig utifrån dagsform, säger Linnéa Arbman.

Chefernas roll i fokus för 2024

Forskning på både digital arbetsmiljö och kognitiv ergonomi har tagit fart efter pandemin och är just nu i fokus både nationellt och på EU-nivå. Under åren 2023–2025 genomförs EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”. I Sverige är temat 2023 digitala arbetssätt.

Arbetsmiljöverket gör inspektioner och syftet med inspektionsinsatsen är att få arbetsgivare att uppmärksamma hur nya och etablerade digitala arbetssätt som distansarbete påverkar arbetsmiljön och belastningen på hjärnan. Det är viktigt att även hjärnan får återhämtning  och vila i form av variation. Nära 11 000 arbetsgivare har fått brev av Arbetsmiljöverket om att de kan bli inspekterade. Av dem är det cirka 2000 som kommer att inspekteras.

I ett pressmeddelande 25 oktober när 1500 företag inspekterats visar att 25% hade brister i rutiner för att undersöka och bedöma risker i digitala arbetssättet. Under år 2024 kommer Arbetsmiljöverket ha fokus på chefens roll i det digitala arbetslivet.  

Uppmuntra till fysisk aktivitet

För hållbar digital ergonomi är det också viktigt att prioritera fysisk aktivitet och träning. Se till att både du och dina medarbetare har möjlighet att ta pauser för att röra på sig under arbetsdagen. Under vintern är det extra viktigt att uppmuntra medarbetare att gå ut under lunchen för att få dagsljus.  

Som chef kan du uppmuntra medarbetare att röra på sig dels genom gemensamma aktiviteter och utmaningar, dels genom att påminna om möjlighet att använda friskvårdsbidrag. Rekommendationen är 150-300 min måttlig motion i veckan vid minst två tillfällen med inslag av styrketräning, rörlighet och kondition.

Tips för att stärka organisationen digital arbetsmiljö

  1. Ha god struktur och följ upp – se till att digital arbetsmiljö är del av ert systematiska arbetsmiljöarbete. Gör riskbedömningar och följ upp regelbundet.
  2. Se över struktur för arbete på kontor – fundera kring vad som passar er arbetsplats bäst vad gäller kontors- vs hemarbete. Efter pandemin är det vanligt att alla inte får plats på kontor samtidigt. Ett tips är att ha fokus på socialt samspel när medarbetare är inne på kontoret. Koncentrationsarbetet kan i stället göras hemma. Ta hjälp av våra ergonomer för att se till att arbetsplatsen hemma är bra, via online samtal.
  3. Utse superusers – en stressor i digitalt arbete är mängden system man ska lära sig. Underlätta inlärningen genom att utbilda några medarbetare extra. De kan sen i sin tur hjälpa övriga med nya system. Här kan extra planerad arbetstid behöva avsättas.
  4. Utbilda i digital ergonomi – Se till att din arbetsgrupp har kunskap om hur de bäst arbetar i den digitala miljön.
  5. Uppmuntra variation, återhämtning och rörelse – för att dina medarbetare ska kunna prestera långsiktigt är det viktigt att du inte bara utbildar i, utan och uppmuntrar och ger tid till, sådant som främjar god digital ergonomi.
Publicerad