Tillbaka

Våga prata om självmord på arbetsplatsen

Tips från experten

Publicerad

Att ha tydliga rutiner på arbetsplatser när någon uttrycker att de inte vill leva kan göra stor skillnad för personen som inte mår bra. Det skapar också en trygghet på arbetsplatsen då medarbetare och chefer vet vad de ska göra och var de kan få stöd.

Varje år dör runt 1300 personer i självmord och enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har var tredje person tankar på att ta sitt liv någon gång i livet. En tanke behöver inte betyda att man planerar att ta sitt liv, men det är en tydlig signal på att något inte är bra. Att lyssna, fråga och prata om psykisk ohälsa och självmord på arbetsplatsen är viktigt för att hindra någon att gå från tanke till handling.

– Många tror att om vi pratar om självmordstankar så händer det, men sätter vi ord på det svåra minskar risken, säger Henrik Lindgren som är psykolog på Falck.

opening quote

Att möta en person som mår väldigt dåligt kan väcka många olika känslor i oss

Rutiner vid hot om självmord

I sin roll som psykolog arbetar Henrik bland annat med samtalsstöd, chefsrådgivning, krisstöd och utbildning i psykisk ohälsa och bemötande. Här möter han bland annat personer som på något sätt kommit i kontakt med en person som vill ta sitt liv. Ibland är det arbetsgivare eller medarbetare som behöver stöd då de har en kollega som mår dåligt, ibland är det anställda som i sin tjänstgöring möter personer som uttrycker att de inte längre vill leva.

– Det är svårt att vara den som mottar den här typen av information. Då kan arbetsgivare hjälpa sina medarbetare genom att ha tydliga rutiner för vad man kan och vad man ska göra om man möter någon som mår väldigt dåligt, säger Henrik.

Arbetsplatsens rutiner ska finns där som en trygghet för medarbetarna, men arbetsmiljölagen kräver också att om det finns medarbetare som har särskilt psykisk påfrestande arbetsuppgifter ska arbetsgivaren säkerställa att det finns stöd att få.  

– Beroende på organisation kan rutinerna se olika ut. I en organisation med tjänstemän som kan bli utsatta i sin yrkesutövning är det viktigt att identifiera var och när det kan hända, hur man förebygger risker och hur man tränar sin personal i att bemöta och hantera olika situationer. Sen är det viktigt att ha ett fungerande krisstöd vid det eventuella efterspelet om det värsta skulle hända.

Rutiner vid suicid och suicidhot ska innehålla

 • var medarbetare vänder sig om hen får information om att en person har självmordstankar,
 • vilka funktioner inom organisationen som medarbetaren kan kontakta,
 • vilka mandat och rättigheter medarbetaren har för vidare kontakt med andra myndigheter
 • information om eventuell sekretess på arbetsplatsen som gör att medarbetaren inte får ta det vidare och vad hen gör istället
 • var man hänvisar personer som mår dåligt
 • vilket ansvar medarbetaren har och vilket ansvar hen inte har
 • vad gör man om det värsta har hänt.

Prata om psykisk ohälsa med medarbetare

Handlar det om medarbetares hälsa och hur man jobbar internt är det viktigt att det finns kunskap om psykisk ohälsa på arbetsplatsen, vilka signaler man ska vara uppmärksam på och hur man kan samtala om det på arbetsplatsen. Att normalisera psykisk ohälsa öppnar upp för att folk vågar prata, vilket är en viktig del i att förebygga självmord.

– Att vara en som möter en person som mår väldigt dåligt kan väcka många olika känslor i oss, men man kommer långt med att våga stanna upp, lyssna och visa att man bryr sig. Ställ raka öppna frågor och bekräfta att ingen ska behöva må så dåligt att livet inte ska kännas värt att leva.

En viktig del är att försöka få personen att söka hjälp. Fråga om du får kontakta en anhörig eller om ni till exempel ska åka in till psykiatrin tillsammans.

Förebygg självmord på arbetsplatsen

 

 1. Våga prata. Att fråga och pratat kommer inte att väcka någons tanke eller göra saken värre. Våga få klarhet i vad personen känner och om finns tankar på självmord.
 2. Kunskap om psykisk ohälsa. Utbilda organisationen om psykisk ohälsa och bemötande av psykisk ohälsa.
 3. Reducera riskfaktorer. Om en medarbetare mår dåligt identifieras riskfaktorer utifrån individen. Handlar det om tjänstemän tittar man på vilka risksituationer det finns i arbetet och hur rutinerna ser ut.
 4. Tydliga rutiner. Ha tydliga och lättillgängliga rutiner för hur man ska reagera och agera när någon uttrycker att hen vill ta sitt liv.
 5. Rutin vid kris. Får man beskedet att någon tagit sitt liv är det viktigt att kontakta professionellt krisstöd. Det kan finnas känslor av skuld och skam som måste hanteras i en trygg miljö.
Publicerad