Tillbaka

Tidiga samtal förebygger sjukfrånvaro

Goda exempel

Publicerad
Tidiga samtal förebygger sjukfrånvaro på firman

Att förebygga sjukskrivningar är ingen quick fix. Det vet Magnus Hjort, Servicemarknadschef på Söderbergs Personbilar i Norrköping, som genom att ta ett strategiskt grepp på sjukfrånvaron fått både friskare och nöjdare medarbetare.

En gång i månaden träffar Magnus Hjort, Servicemarknadschef på Söderbergs Personbilar och hans avdelningschefer en rehabsamordnare från Previa bland annat för att gå igenom månadens sjukfrånvaro. Framförallt tittar man på återkommande korttidsfrånvaro som kan vara en tidig risk signal.

– Återkommande korttidsfrånvaro kan ha en naturlig förklaring, men det kan också vara ett uttryck för att något är fel. Det kan finnas ett hälsoproblem som bör adresseras, eller vara uttryck för att personen inte trivs på sitt arbete, säger Magnus Hjort.

Upptäcker man att en medarbetare varit sjuk tre gånger eller mer inom loppet av sex månader kallas medarbetaren till ett samtal med sin närmste chef.

– Det handlar absolut inte om pekpinnar, men om att sätta sig ned med medarbetaren och förhöra sig om: ’Hur mår du?’ ’Är det något som vi kan göra?’ säger Magnus Hjort.

Samtalet kan leda till att medarbetaren går vidare och får träffa en hälsocoach som i sin tur kan ta ett bredare grepp och föreslå åtgärder.

Att börja jobba proaktivt med sjukfrånvaro blev vändpunkten

Det var 2013 som Söderbergs Personbilar, med cirka 180 anställda i Norrköping, bestämde sig för att arbeta mer strukturerat med sjukfrånvaron. De har haft Previas Sjuk- och Frisk tjänst i många år men inte till fullo analyserat siffrorna. Korttidsfrånvaron var vid den tidpunkten inte alarmerande hög och beslutet speglade en vilja att arbeta proaktivt. 

– Det hade stått mycket i media om sjukfrånvaro som är ett växande problem på många arbetsplatser. Genom att ta tag i det tidigt ville vi skapa en medvetenhet och samtidigt lägga mer fokus på friskvård. 

Arbetet har gett resultat på många olika fronter. Korttidsfrånvaron har minskat från redan ganska låga nivåer till runt 2 procent förra året. Samtidigt har medarbetarnöjdheten ökat.

Magnus Hjort, Söderbergs Personbilar opening quote

Personalen är extremt viktig för oss och de flesta har uppfattat det som att vi bryr oss

Det kan låta jobbigt att bli inkallad till chefen om man råkat vara sjuk mycket men Magnus Hjort säger att det handlar om hur man presenterar det. På Söderbergs bil hade man mycket information till medarbetare och personalmöten innan den nya policyn introducerades. 

– Personalen är extremt viktig för oss och de flesta har uppfattat det som att vi bryr oss. Det är ju också så att om man kan fånga upp sjukdom tidigt så är chanserna mycket högre att man kan göra något konstruktivt, säger han. 

Till exempel ledde denna policy till att en medarbetare med en missbruksproblematik fångades upp och fick behandling. Det har också lett till ett ökat fokus på friskvård vilket i sin tur påverkar sjuktalen. 

– Vi ligger kvar på 2,5 procent och det är bra och svårt att komma under. Målet framåt är inte att minska ytterligare men vi jobbar med att säkra att det inte är samma individer som blir sjuka, säger Magnus Hjort.

Arbeta systematiskt - vinnande koncept för att få ner korttidsfrånvaro

Månadsmötena ger också en möjlighet att få feedback kring hälsofrågor generellt. 

– Vi följer upp de som varit sjuka på ett annat sätt och har blivit mycket mer medvetna om vad som krävs för att förbättra frisktalen. Lojaliteten mot företaget har ökat och vi märker också att personalomsättningen sjunkit. 

Att lyckas med att få ned korttidsfrånvaron handlar till stor del om att arbeta systematiskt, säger Peter Andersson, rehabsamordnare på Previa och med ansvar för Söderbergs Personbilar. 

– De har en väldigt tydlig linje i sitt arbete och gör det som de ska. Det handlar om att lyfta på alla stenar och om att agera tidigt. De är ett bra exempel på hur strategiskt arbete betalar sig i längden.

Publicerad