Tillbaka

Sveriges radio stresshanterar med mindfulness

Goda exempel

Publicerad
SR stresshanterar med mindfulness

Efter ett lyckat pilotprojekt vid Radio Uppland kommer Sveriges Radio (SR) erbjuda Corporate Based Mindfulness Training (CBMT) till sina redaktioner och avdelningar. Syftet är att motverka stress och att skapa förutsättningar för ökat fokus och bättre balans.

Tighta och många deadlines och högt arbetstempo är vardag på Sveriges Radio och likt många arbetsplatser i Sverige har de senaste åren medfört ett ökat fokus på stresshantering och balans. 

– Redan för några år sedan fick vi indikationer i våra medarbetarundersökningar om att det fanns en del att arbeta med i balansen arbete-och-fritid, stress och återhämtning. Sjukskrivningar på grund av detta ökar generellt i samhället och vi är inget undantag, säger Carola Rosendahl, personalstrateg på SR. 

Det var via en föreläsning som Carola Rosendahl kom i kontakt med CBMT och blev nyfiken på konceptet, delvis för att det erbjuder en genomgripande metod och en teknik som man sedan bär med sig och kan återkomma till. 

– Jag kände spontant att ’detta är något som vi skulle kunna köra hos oss’, säger hon. 

Skräddarsytt CBMT-program för Sveriges Radio

Tillsammans med Kristina Spegel, organisationskonsult på Previa, arbetade de ut ett CBMT-program som var skräddarsytt för SR. Ett omfattande förarbete genomfördes för att förankra metoden inför ett pilotprojekt på Radio Uppland förra våren. 

– Vi samlade hela ledningsgruppen för Radio Uppland och alla gruppchefer för kanalen för att testa metoden. Det är viktigt att alla står bakom och att man som chef  tror på det man gör. Det handlade om att ge svar på frågor som ’Varför gör vi detta?’ och ’Är vi bekväma med metoden?’ Den förankringsprocessen var väldigt viktig, säger Andreas Miller, Kanalchef. 

Under förstadiet diskuterades även praktiska saker som om cheferna själva skulle vara med under sessionerna, vilket sedan kom att bli fallet. 

– För mig var det värdefullt att vara med, säger Andreas Miller, som var chef på Radio Uppland när redaktionen agerade pilotprojekt för CBMT inom SR, och fortsätter: 

– Det gav en ökad medvetenhet. Man får syn på sig själv och större förståelse för hur jag och andra påverkas av och hanterar stress, säger han.

Gemensam mindfulnessövning dagligen

CBMT-programmet på SR spänner över sju till nio veckor och inkluderar fem workshops eller seminarier. Medarbetarna uppmanas även ha en gemensam daglig mindfulnessövning om 10 minuter. Seminarierna adresserar både individ- och organisationsfrågor – som till exempel balans i yrkeslivet, mejlhantering eller möteskultur. Första träffen är obligatorisk för alla, sedan väljer man om man vill gå vidare eller inte. 

– Jag visste inte hur många som skulle välja att delta – jag hade mina dubier och att en del skulle uppfatta det som flummigt. Journalister är vana vid att kritiskt ifrågasätta och har det i blodet att vara skeptiska, säger Andreas Miller. 

På den första träffen vädrades en del av den skepticismen, men Kristina Spegel tog sig tid att svara och bemöta farhågor. 

– Det blev en bra diskussion kring det redan från början. Det var viktigt att Kristina tog den skeptiska hållningen på allvar och inte hoppade över den biten, säger Andreas Miller. 

Efter den första träffen fortsatte de allra flesta och även den dagliga träningen var välbesökt. 

– Det var en positiv sak som många upptäckte – att det går att gå ifrån 10 minuter om dagen utan att dagen faller sönder, säger Andreas Miller. 

Stresshantering - nu en del i arbetsmiljöplanen

Efter utvärdering av SR Uppland lades CBMT in i SR:s arbetsmiljöplan som stresshanteringsprogram. Idag har ytterligare några redaktioner gått igenom programmet, och många står i kö. 

– Vi kommer erbjuda det under 2016 och 2017 och tanken har varit att omfatta alla anställda. Intresset har blivit väldigt stort, säger Carola Rosendahl. 

SR startade sin jakt på stresshanteringsverktyg långt innan de nya föreskrifterna för Social och Organisatorisk hälsa började gälla den första april. Föreskrifterna sätter fokus på stress-relaterade symptom och tydliggör bland annat vikten av återhämtning, arbetsbelastning och att avgränsa. 

– Föreskriften fanns inte när vi satte igång, vi agerade i respons till våra interna personalundersökningar, men i efterhand är det en extra bonus att vi med detta även prickat rätt och möter de nya föreskrifterna, säger Carola Rosendahl. 

Carola Rosendahl, Sveriges radio opening quote

För några år sedan fick vi indikationer  att det fanns en del att arbeta med i balansen arbete-och-fritid, stress och återhämtning.

Bättre sömn - en positiv bieffekt

Den finskspråkiga redaktionen Sisuradio genomförde CBMT i höstas som en av de första redaktionerna på SR efter pilotprojektet. 

– Vi var mitt i ett stort förändringsarbete och det hade varit en ansträngande tid. Både jag och skyddsombudet efterfrågade en åtgärd för att hantera stress och öka motivationen, säger redaktionschef Sofia Taavitsainen. 

– Radio är en stressig miljö, och de senaste åren har kraven ändrats. Gränserna mellan arbetstid och fritid har blivit suddigare i och med att man har jobbmejlen i sin smartphone. Dessutom är man idag tillgänglig för andra människor konstant på sociala medier och det kan vara stressigt för en del att hantera, fortsätter hon. 

Av Stockholmsredaktionens 25 medarbetare anslöt sig en majoritet till programmet som genomfördes förra hösten. Responsen har varit bra, även om Sofia Taavitsainen säger att det var en utmaning att få till tider då alla kan. Liksom Andreas Miller på Radio Uppland var hon själv med som medverkande.

– Det var självklart för mig och även motiverande för medarbetarna att chefen är med, säger hon. 

CBMT lär ut en teknik, ger ett verktyg, som medarbetarna sedan bär med sig, men det resulterade även i konkreta förändringar. Till exempel ledde det till införandet av skärmförbud på vissa möten vilket har skapat bättre närvaro och mer effektiva möten. 

– När vi utvärderade visade det sig även att många rapporterade att de fått bättre sömn, vilket var en positiv sidoeffekt. Metoden hjälper människor att slappna av, säger Sofia Taavitsainen. 

Om det är något som hon skulle gjort annorlunda är det att tydligare utse så kallade ambassadörer internt som tar extra ansvar för, och påminner om, den dagliga gemensamma 10-minuters-övningen.

– Skulle jag göra det igen skulle vi ha varit fler som ansvarade för att vara ambassadörer, nu fick jag ibland springa och hämta folk. Det är bättre om man delar upp det och låter några medarbetare ta en vecka var, säger hon.

Publicerad