Tillbaka

Se framåt för bättre rehabilitering

Tips från experten

Publicerad
Se framåt för bättre rehabilitering

2017 är året då den nya AFS:en med dess krav på organisatorisk och social arbetsmiljö slår igenom brett samtidigt som Försäkringskassan har flaggat för striktare tolkningskrav. Vi bad Martin Pettersson Wångdahl, Rehabsamordnare på Previa, sammanfatta 2017 års rehab-utmaningar och ge tips på hur man bäst möter dem.

  • Var vaksam på tidiga signaler  – Använd korttidsfrånvaro som en väckarklocka för att förhindra långtidssjukskrivningar. Nästan alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande korttidsfrånvaro. 
  • Tidiga insatser betalar sig – Tidiga insatser för att minska korttidsfrånvaron är en bra investering som på sikt leder till färre långtidssjukskrivningar. Tidiga insatser blir ofta mindre omfattande och därmed ekonomiskt lönsamma. 
  • Se framåt – Förebygg redan nu för 2018 genom att se till att chefer och arbetsledare har tät kontakt med anställda som är sjukskrivna. På så vis känner sig den anställde sedd samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för att ta emot medarbetare som kommer tillbaka till arbete efter en längre tids sjukdom. 
  • Jämför dig inte med andra – Det är enkelt att vilseledas av sjuktalen i samhället och tro att allt är under kontroll så länge man ligger i linje med övriga samhället. Arbeta istället med alla ärenden och ha koll på varje individ. Har man anställda som varit sjukskrivna flera år är den viktiga frågan att ställa sig: Vad kan vi göra i år? 
  • Striktare tolkning av stress – Försäkringskassan har signalerat att de kommer att bli striktare med att godkänna stress och utmattningsdiagnoser. För arbetsgivare kan detta innebära att medarbetare kommer tillbaka till arbete "i förtid" innan de är helt arbetsföra. Se till att skapa dialog med dessa medarbetare och, om möjligt, erbjud psykolog eller samtalsstöd för att stötta individen. 
  • Samordning – Nyckeln till sunda arbetsplatser. En tydlig samordning och ett helikopterperspektiv utmärker friska arbetsplatser. Se till hela rehab-kedjan snarare än enskilda insatser. Hitta orsaker till sjukskrivningar, men glöm inte att utforska vad som leder till långtidsfriskhet. Arbeta förebyggande och ta hjälp av den kompetens som finns inom företagshälsovården med att få tillgång till rätt resurser. Låt rehabsamordnaren arbeta tillsammans nära chefen för att finna lösningar.

 

opening quote

Striktare tolkning av stress och utmattnings-diagnoser kan medföra att medarbetare kommer tillbaka till arbete innan de är helt arbetsföra

Publicerad