Tillbaka

Så påverkas vi av aktivitetsbaserat kontor

Forskning

Publicerad
Så påverkas vi av aktivitetsbaserat kontor

Idag inför många arbetsgivare aktivitetsbaserade arbetsplatser på kontoret. Detta för att möta kravet på ökad effektivitet. När arbetsplatsen blir mer flexibel får medarbetarna en ökad frihet och variation i arbetsmiljön. Men detta ställer samtidigt höga krav på arbetsgivaren och organisationen. Det skriver Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH i ett pressmeddelande.

Kontorslösningar införs runt om på arbetsplatser idag trots att det saknas vetenskapligt baserad kunskap kring långsiktiga effekter på medarbetarnas hälsa, arbetsprocesser och produktivitet.

 I ett forskningsprojekt vid GIH, kommer nu införandet och effekterna av det aktivitetsbaserade kontoret undersökas tillsammans med Previa, ICA Gruppen, Tenant & Partner och NCC.

 Bland annat kommer man tillsammans att undersöka hur aktivitetsbaserade kontor påverkar medarbetarnas hälsa, kreativitet och prestation. Men projektet kommer även se vilka faktorer som är viktiga för att implementera ett aktivitetsbaserat kontor.

Previas affärsutvecklingschef inom ledarskap och organisation, Monica Jacobsson Höckert, är en av de som jobbar aktivt i projektet.

– I vårt arbete med att stötta arbetsgivare vid införande av aktivitetsbaserade arbetssätt vill vi utgå ifrån evidensbaserad kunskap. Först då kan vi bidra till långsiktigt hållbara arbetsplatser som har god arbetsmiljö och hög produktivitet, säger Monica Jacobsson Höckert, affärsutvecklingschef hos Previa. 

Ta del av hela pressmeddelandet på Gymnastik- och idrottshögskolans webbplats.

opening quote

I vårt arbete med att stötta arbetsgivare vid införande av aktivitetsbaserade arbetssätt vill vi utgå ifrån evidensbaserad kunskap.

Publicerad