Tillbaka

Så påverkas du mentalt av den digitala vardagen

Tips från experten

Publicerad

Hur vi upplever vår omgivning beror helt på våra sinnen. När interaktionen med andra människor blir digital händer något med våra hjärnor, vår prestation och vårt sätt att se på omvärlden.

Rekommendationer om social distansering, byte från kontor till hemmajobb, restauranger som stänger tidigt och fysiska möten som begränsats till den innersta kretsen. Mycket har vi fått ställa om det senaste året. Kristina Spegel, psykolog och organisationskonsult på Previa, har tittat på människans behov av fysiska möten och vad som händer med oss när vi inte ses på riktigt.

– Alla de mötena som vi idag är utan, som att stöta ihop med någon i korridoren på jobbet, sitta rygg mot rygg med någon vi inte känner på en restaurang, trängas i en butik eller gå på en fotbollsmatch – allt det där som är kontakt med andra är fråntaget oss just nu. Vi blir allt mer som egna planeter och vi förlorar känslan av att vara i ett sammanhang och det påverkar oss.

opening quote

Vid digitala möten använder du inte alla dina sinnen som du behöver för ditt lärande

Skärmtidens betydelse för våra upplevelser

Kristina Spegel har tittat på forskning kring kognitiv neurovetenskap och studier om hur erfarenheter och sinnen formar varandra. I studierna diskuteras bland annat individer som multisensoriska i våra upplevelser, det vill säga att vi upplever världen med alla våra sinnen. Genom doft, lukt, smak, vår syn och känsel skapas olika upplevelser i allt vi gör. Utifrån detta kan vi se att när relationen till andra människor plötsligt begränsas till att bara mötas digitalt, begränsas också vårat inryck till enbart syn och hörsel. Det påverkar våra upplevelser och vår möjlighet att prestera på arbetet.

– ­Att byta ut de fysiska mötena mot digitala är såklart bättre än inget. Men vid digitala möten använder vi inte alla våra sinnen som vi behöver för vårt lärande, välmående, våra känslomässiga relationer, för vårt minne eller för våra egna uppfattningar om oss själva.

Att enbart använda två av våra sinnen i den relation som vi bygger över det digitala nätverket är inte tillräckligt. Det som händer är att kroppen börjar leta efter kontaktytor i samtalet, vilket i sin tur skapar en osäkerhet. Tryggheten vi får av att vara i samma rum och dela upplevelsen av närvaro blir inte lika självklar i det digitala rummet och när vi blir mindre trygga går hjärnan till försvar. När den gör det då minskar förmågan att vara kreativ och att ta in andras tankar som kan leda till nya idéer.

– Det blir viktigt att vi har en förståelse för att digitala möten är ett begränsat kommunikationsverktyg. Vårt normala multisensoriska sätt att uppleva världen kommer inte få göra det som det normalt gör och det begränsar hur vi interagerar med varandra.

Kvinna sitter på en trappa
Foto: Jezzica Sunmo

Fysiska möten skapar tillit och kreativitet

Kristina berättar även att det finns forskning som visar på samband mellan kreativitet och empati. Det har visat sig att människors kreativitet ökar när det finns en vilja att gå bortom sig själv och hjälpa andra människor i deras utmaningar.

– I vår vardag innan pandemin, kunde vi åka buss, gå på restauranger och teater, och vi omringade oss då med människor som vi inte känner. De mötena vilar i mycket tillit. Jag litar på att busschauffören kan hålla sig på vägen och att de människor jag möter ska behandla mig väl. I interaktion med andra skapas just tillit och empati för andra människor.

Med distansen finns en risk att vi förlorar den fysiska kontakten med världen och förmågan att relatera till andra människor minskar. Om vi inte kan vila i tilliten kan vi bli rädda och osäkra, och det kan påverka vår relation till vår omgivning.

Uppmärksamma sinnena i digitala forum

Det finns även mycket att säga om fördelarna med digitala forum och möjligheten att kunna jobba var som helst, men Kristina Spegel är tydlig med att det måste finnas en förståelse för att det finns begränsningar och att vi människor har behov av hela den komplexa bilden.

– Det är viktigt att förstå att de digitala mötena är något annat än ett fysiskt möte, vad det är som är skillnaden och hur vi påverkas. För vi är inte bara våra hjärnor – vi är en hel fysisk kropp.

Idag när vi ses digitalt kan vi behöva träna aktivt på att förstärka våra upplevelser genom att uppmärksamma och använda våra sinnen. Genom att uppmärksamma oss själva i nuet och försöka hitta sätt att dela upplevelser tillsammans med våra kollegor aktiverar vi våra sinnen, vår empati och medkänsla, vilket i sin tur ökar vår kreativitet. Det kommer även hjälpa oss att skapa en känsla av att vi är den del av vår omvärld och minska känslan av ensamhet och distans.

Skapa gemensamma sinnesupplevelser

  1. Uppmärksamma dina sinnen
    Stanna upp i arbetet och uppmärksamma dina andetag, dina fötter mot golvet och hur kläderna känns mot kroppen.
  2. Dela ditt fysiska rum
    Slå på kameran på det digitala mötet och dela din omgivning som den är, skippa animerade eller dimmiga bakgrunder.
  3. Dela samma lukt- och smakupplevelser
    Skicka ut lunch till era medarbetare och ät en gemensam digital måltid tillsammans.


Fler tips om hur du arbetar i den digitala arbetsmiljön

Publicerad