Tillbaka

Så får vårdpersonalen hjälp genom krisen

Arbetsliv

Publicerad

Krisstöd till medarbetare har varit en central och viktig insats för sjukvården under det senaste året. Samtalsstöd på plats till både chefer och medarbetare är en av de insatser som har en viktig funktion för att personalen ska orka och verksamheten fortsätta fungera.

Situationen för sjukvården är fortfarande pressad till följd av pandemin. Under en längre tid har många medarbetare behövt arbeta under tuffa förhållanden utan möjlighet till återhämtning. Störst volym av Previa och systerbolaget Falck Healthcares krisinsatser finns just nu i Stockholms län. Här ligger fokus på att stötta medarbetare som hamnat i en situation där känslan av maktlöshet och förlorad kontroll håller på att ta över.

Mattias Klawitter, psykolog och krissamordnare på Falck Healthcare, berättar om de insatser som görs på plats och de centrala verktyg som ligger till grund för att kunna ge det stöd som personalen behöver. 

– Det finns de som jobbar på plats som har erfarenhet av internationellt katastrofbistånd, och de erfarenheterna kommer till sin rätt just nu. Det här är en situation som vi inte trodde att vi skulle behöva hantera i Sverige, berättar Mattias Klawitter.

Mattias Klawitter psykolog Falck Healthcare opening quote

Vår roll är att vara de som står stadigt när allt annat gungar

Krisstöd i svåra situationer

Krisstöd handlar om att behålla kontrollen i en situation som präglas av kontrollförlust och bistå med verktyg för att medarbetare och chefer ska kunna hantera sin arbetssituation och vardag. De som arbetar med krisstöd kommer in med ett helhetsperspektiv för att stötta verksamheten att kunna utföra sitt uppdrag, samtidigt som de möter individer som har ställts inför en verklighet som inte varit möjlig att föreställa sig.

– Vår roll är att vara de som står stadigt när allt annat gungar. Det är vi som kommer med ett utifrånperspektiv. I varje enskild situation försöker vi göra det bästa möjliga, beroende på de förutsättningar som medarbetarna har för stunden.

Att återfå kontrollen mitt i krisen

Ett centralt verktyg inom krisstöd är att lyssna, vilket ger medarbetaren utrymme att komma i kontakt med svåra upplevelser, få en känsla av ökad kontroll och framförallt en känsla av bekräftelse – att bli sedd och synliggjord. 

– Att normalisera reaktioner ger en känsla av ökad kontroll och en viktig bekräftelse på att situationen inte är okej. Det som är speciellt med pandemin är att det tar så lång tid för situationen att gå över.

En annan central del är att hjälpa till att mobilisera de resurser som finns, vilket kan handla om personliga och känslomässiga resurser. Man tittar då på vad som fungerar för individen, vad de har kontroll över och inte. Det är viktigt att skapa rutiner för arbetsplatsen men även i hemmet där lediga dagar ger möjlighet till viktig återhämtning.

– Mycket av krisstödsarbetet handlar om grundläggande motivation för arbetet och att kunna mobilisera sina egna krafter och resurser för stunden och för att orka gå tillbaka till arbete dagen därpå. Vi försöker stötta medarbetare och chefer ute på sjukhusen att fortsätta orka lite till. Samtidigt måste vi göra kvalificerade bedömningar av medarbetarnas mående och hjälpa dem som behöver sjukskrivning och/eller annat långsiktigt stöd att länkas till rätt instans.

Danderyds sjukhus, januari 2021. Foto: Alexander Farnsworth

Stödsamtal på plats

Medarbetarna erbjuds olika typer av samtalsstöd på plats i verksamheten. Individuellt samtalsstöd kan ske i ett slutet rum, vid ett eller fler tillfällen beroende på behov. Samtalsstödet kan också ges per telefon om medarbetaren kanske inte har haft tid eller möjlighet på jobbet. Då får medarbetaren möjlighet att samtala med just den person som de kanske träffat lite mer flyktigt ute i verksamheten några dagar tidigare.

En krishanterare kan även finnas tillgänglig i exempelvis ett personalrum vid vissa tidpunkter. Medarbetare har då möjlighet till snabba avstämningar som ofta handlar om hur de mår och om de vill ta ett fördjupat individuellt samtal.

– Att vara närvarande på plats gör att krisstödet blir synligt för fler och bidrar till nya kontaktytor. Det skapas en speciell form av närvaro och en allmän känsla av ökad trygghet där kanske ens närmaste chefer inte förmår synas för att de är så totalt överbelastade i sitt arbete under pandemin. 

En annan form av samtalsstöd är att samla grupper, exempelvis vid avslutade pass, för att reflektera över veckan. Oftast leds dessa möten av den krishanterare som finns på plats, ibland leds de av en chef eller team-ledare. Gruppsamtalen är ofta inte enbart inriktade på känslomässiga reaktioner utan kan också handla om praktiska problem i arbetsvardagen. Det ges även möjlighet att tillsammans arbeta med avslappningsövningar som verktyg. 

opening quote

Framgångsrikt krisstöd för chefer har en stark spridningseffekt i hela organisationen

Chefsstöd stärker hela organisationen 

Krisstöd på plats är lika mycket till för chefer som för medarbetare. Både för att hjälpa chefer att hantera situationen på ett personligt plan men även ge stöd i sin chefsroll.

– Det handlar om att hjälpa chefen att orka klara av att hantera verksamheten, ta sitt personalansvar och sitt arbetsmiljöansvar. Framgångsrikt krisstöd för chefer har en stark spridningseffekt i hela organisationen.

Det finns även möjlighet för både chefer och medarbetare att ringa till andra instanser än den krishantering som finns på plats. Antigen kan de ringa företagshälsovården på ett centralnummer eller till ett kristeam på Falck Healthcare/Previa där krisspecialister bemannar krisjouren dygnet runt och på helger. 

Läs mer om Krisstöd

Publicerad