Tillbaka

Personalstöd ger trygghet genom luren

Goda exempel

Publicerad
Ulrika Nygren Nagy, internkonsult för arbetsmiljö på Folksam

Cirka 10 procent av Folksams 4 000 anställda nyttjade Personalstöd förra året och fick därmed tillgång till stöd, hjälp eller rådgivning via telefon med frågor om allt från stress på jobbet till hur man skriver ett äktenskapsförord.

Personalstöd innebär att medarbetare har möjlighet att när som helst på dygnet – 365 dagar om året – komma i kontakt med experter på för rådgivning eller stöd på.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda Personalstöd och har haft det som en förmån i många år nu. Tjänsten är anonym och vi får aldrig reda på vem som ringer utöver statistik på antal samtal, och det är en av anledningar till att den fungerar så bra. Man får vara anonym när man ringer, oavsett om det gäller ångest, stress, privatekonomi eller någon annan situation där man behöver professionell rådgivning eller stöd, säger Ulrika Nygren Nagy, internkonsult för arbetsmiljö på Folksam.

Folksam erbjuder sin personal stöd genom Falck Healthcare, ett systerbolag till Previa inom Falck koncernen. 

– Det kan vara arbetsrelaterade saker eller problem av mer privat karaktär. En stor fördel är att man kan få hjälp när som helst, och att man ges möjlighet att söka hjälp på egen hand, säger Ulrika Nygren Nagy.

Porträtt på Ulrika Nygren Nagy opening quote

Det känns mycket bra att som arbetsgivare kunna erbjuda denna typ av stöd och det är en uppskattad förmån.

Ett telefonnummer – många specialister

För medarbetaren består Personalstöd av ett telefonnummer. Ringer man det svarar en socionom eller beteendevetare. Medarbetaren får förklara sitt ärende och slussas sedan vidare till en specialist som kan vara leg. psykolog eller leg. psykoterapeut, jurist eller ekonom. Tjänsten är tänkt att bidra till ett enklare vardagsliv – frågeställningarna kan vara kopplade till arbetsmiljö eller hälsa, men kan också handla om relationsproblem, ekonomiska frågeställningar eller juridiska problem. I tjänsten ingår tre till fem uppföljande samtal per ärende och dessa kan ske fysiskt, via telefon eller digitalt.

– Ohälsa är många gånger en kombination av olika skeenden i livet med inverkan både på arbets- och privatliv, där allt spiller över. En person som genomgår en separation kan drabbas av stress och ångest, men behöver kanske också konkret hjälp att reda ut effekterna på privatekonomin, säger Ulrika Nygren Nagy.

Antalet Personalstödsamtal har varierat under åren. Förra året nyttjades tjänsten av cirka 10% av Folksams anställda. Då rörde cirka 60% av samtalen privatrelaterade ärenden, medan cirka 30% var arbetsrelaterade.

– Det känns mycket bra att som arbetsgivare att kunna erbjuda denna typ av stöd och det är en uppskattad förmån. Det är också ett sätt att behandla människor som vuxna, vi ger dem ett verktyg att använda om de vill. Det är inget krav, utan ett erbjudande, säger hon.

Uppmärksammar problem tidigt 

Personalstöd kan också vara ett sätt att tidigt få upp ögonen och ta itu med problem innan de blir stora. Steget till att ringa ett samtal är mycket kortare än att på egen hand hitta en specialist och boka in en tid. Enkelheten och tillgängligheten är två stora fördelar, menar Ulrika Nygren Nagy. Hon är övertygad om att tidiga insatser kan göra stor skillnad och att tjänsten kan ge behövlig avlastning för en individ under en pressad period. Den kan också vara ett sätt att minska risken för sjukfrånvaro. Undersökningar som Falck Healthcare har genomfört visar att 63 procent anser att Personalstödet bidrar till att förebygga sjukskrivning eller minska sjukskrivningstiden.

– Jag vill inte säga att det löser alla problem men det kan hjälpa någon att komma till insikt. Man kanske inte i första hand bokar in en tid hos en psykolog men telefonen är alltid nära.

Personalstöd – så fungerar det 

  • Medarbetaren är anonym i förhållande till arbetsgivaren.
  • Inledande samtal med beteendevetare – följs upp med tillgång till specialist som psykolog, psykoterapeut, ekonom eller jurist.
  • Arbetsgivaren betalar ett årligt abonnemang.
  • Avlastar organisation och chefer.
  • Anonym återkoppling till arbetsgivaren om nyttjandegrad, och huvudorsak för kontakt.

Läs mer om personalstöd

Publicerad