Tillbaka

Nyårsspaning inför 2021 – fokus på hemarbete, ledarskap och förändring

Tips från experten

Publicerad

Corona-viruset står kvar i fokus när vi går in i 2021 och kommer fortsätta att påverka vårt sätt att arbeta. Vi bad några av Previas experter att se in i framtiden – vad är den viktigaste faktorn inför det nya året för att säkra ett hållbart arbetsliv?

Involvera, facilitera och visa medkänsla

Det finns tre nyckelord att lyfta fram kopplat till ledarskap 2021:

– Involvera med mångfaldsperspektiv i arbetslivet för att medvetet inkludera alla människor och perspektiv. Perspektiven behövs för att nå full bredd och kompetens i organisationen, för att få konkurrenskraft, men också för att ge medarbetarna en känsla av autenticitet och koppling till omvärlden och för att bevara arbetsgivarvarumärket.

– Facilitera, när hemarbete har löst upp våra naturliga mötespunkter under 2020 blir ledarens förmåga att facilitera än viktigare. Det handlar om att skapa kreativa mötesplatser för utbyte och interaktion som fungerar i det nya digitala landskapet.

– "Compassion" eller att visa medkänsla. Den nya distansen ställer också helt nya krav på att chefen tydligare kan förmedla individuell omtanke till sina medarbetare. Pandemin har fått oss att uppmärksamma vad det är som är viktigt på riktigt. Paradoxalt kan det både vara hur lite den yttre världen med attribut som titlar och yrke betyder i en kris, men samtidigt hur stor betydelse arbetsplatsen och arbete har för våra behov av struktur och samhörighet.

Lena-Karin Allinger, organisationskonsult

opening quote

När hemarbete har löst upp våra naturliga mötespunkter blir ledarens förmåga att facilitera än viktigare

Fokus på hemarbetsplatsen

– Det viktigaste nästa år är att fortsätta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och att genomföra riskbedömningar både för de som är på plats på sin arbetsplats men även för de som arbetar hemifrån. Det troliga är att hemarbete kommer att fortgå nästa år, och bli en vanlig arbetsform i framtiden. Detta betyder att arbetsgivare måste skapa rutiner för alla de som väljer att fortsätta arbeta hemifrån även när inte en pandemi är orsaken till det. Om medarbetare och arbetsgivare hjälps åt att hålla riskbedömningarna levande så kan arbetsgivaren ta sitt arbetsmiljöansvar även om alla inte finns på plats dagligen.

Jessica Bergström, arbetsmiljöingenjör

Fånga upp tidiga signaler på stress och oro

– I tider av förändring och utmaningar i arbetslivet som vi nu befinner oss i med omfattande hemarbete för många och ökad arbetsbelastning för de som arbetar inom till exempel omsorg och sjukvård blir det kanske ännu viktigare än tidigare att fokusera på det förebyggande arbetet. Viktigast här är att fånga upp och hantera stress, deppighet och oro i ett tidigt skede. Vi behöver ju alla vara på banan även efter Covid.

Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare

opening quote

Viktigast är att fånga upp och hantera stress, deppighet och oro i ett tidigt skede

Ökad riskmedvetenhet och sårbarhet

– Pandemin har påverkat oss alla. Några direkt andra på ett indirekt plan. Oavsett så har vårt samhälle drabbats hårt och vi ser oss som mer sårbara. Vi har blivit mer medvetna om faran med att blunda för de stora riskerna och endast fokusera på den vardagliga världen som omger oss. Vi kommer bättre kunna lyfta blicken, generellt bli mer riskmedvetna och säkerhetsmedvetna – kanske på gott och ont. Men många kommer bli mer långsiktiga i sin planering inför framtiden. Det har blivit tydligare hur viktigt det är att ha ett system som ger beredskap för att hantera svåra händelser och kriser. Det kan stärka en organisation på sikt.

Mattias Klawitter, psykolog och Krissamordnare

Mattias Klawitter psykolog Falck Healthcare opening quote

Vi har blivit mer medvetna om faran med att blunda för de stora riskerna

Kontakt blir extra viktigt vid rehab

– För arbetsgivare är det viktigt att hålla kontakten med de medarbetare som är i sjukskrivning, helt eller delvis. När många arbetar hemifrån blir kontakten ännu viktigare. Speciellt med de som är deltidssjukskrivna, så att arbetet genomförs i avsatt tid per dag, så som om de varit på arbetsplatsen och att arbetad tid inte överskriver sjukskrivningsgraden.

Inom rehabprocessen har regeringen har aviserat en ändring i socialförsäkringsbalken kring Försäkringskassans bedömning av rätt till sjukpenning. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har också aviserat att fler förslag från regeringen under 2021 på förändringar gällande socialförsäkringen med t ex sjukskrivning och rehabiliteringskedjan. Här får vi vänta och se vad som presenteras framöver. Dessutom kommer en ny föreskrift om arbetsanpassning börja gälla 1 juni 2021. Läs om den nya föreskriften.

 Anna Sporrong, specialist på rehabsamordning

Publicerad