Tillbaka

Nätverk bidrar till hållbart arbetsliv på Nordea

Goda exempel

Publicerad
Nätverk bidrar till hållbart arbetsliv på Nordea

Nordea ville tänka mer främjande och proaktivt när det gäller förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. De skapade konceptet Wellbeing at Work för att tydliggöra det interna arbetet inom arbetsmiljö och hälsa. Nu tar man hjälp av hälsoinspiratörer och arbetsmiljöombud för att vässa arbetet.

Ända sedan slutet av 1980-talet har det funnits hälsoinspiratörer på Nordea. Deras uppgift har varit att inspirera sina kollegor till en hållbar livsstil och planera hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. På senare år har hälsoinspiratörerna slagits samman i ett nätverk med arbetsmiljöombuden på Nordea, allt för ett mer effektivt och heltäckande arbetsmiljöarbete.

– Genom att väva ihop hälsoinspiratörernas och arbetsmiljöombudens erfarenheter och kompetens får vi en helt annan bredd i dialogen kring arbetsmiljö- och hälsofrågor och ett dubbelt så stort nätverk, säger Mattias Melin, expert arbetsmiljö och hälsa på Nordea.

Det nya nätverket består av 300 hälsoinspiratörer och 200 arbetsmiljöombud som nu blir ambassadörer för arbetet med Wellbeing at Work. Inom konceptet ingår delar som rör den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön samt ett väl utvecklat hälsoarbete. Nätverket av hälsoinspiratörer har sedan länge drivits i samarbete med Previa.

– Jag tycker att ett hälsoinspiratörsnätverk är en väsentlig del av ett bra hälsoarbete och när man startar upp ett sådant nätverk är det viktigt att skapa riktlinjer så att inspiratörerna vet vilka befogenheter de har och vad som förväntas av dem. Sedan försöker man hitta eldsjälar i företaget som man samordnar i ett nätverk och stöttar med utbildning så har man en fantastisk resurs ute på arbetsplatserna, säger Jeanette Juhnestam, hälsoutvecklare på Previa.

Inspirationsdag i syfte att utveckla arbetsmiljö- och hälsoarbetet

För att ”boosta” arbetet med hälsa och arbetsmiljö ytterligare anordnade Nordea i slutet av maj en inspirationsdag för hälsoinspiratörerna och arbetsmiljöombuden. Syftet var att de skulle få träffas och dela idéer med varandra som de skulle kunna ta med sig tillbaka till sina arbetsplatser. 

– När vi har en inspirationsdag för hälsoinspiratörerna så försöker vi plocka olika delar som de kan ha användning för. De får med sig kunskap om att jobba förebyggande med alkohol och droger, jobba inkluderande och att koppla ned sig digitalt, säger Jeanette Juhnestam.

– Inspiratörerna och arbetsmiljöombuden är verkligen tentaklerna ut till organisationen. Att kunna bjuda in dem till en inspirationsdag är otroligt värdefullt, både för dem och för oss. Med deras hjälp kan vi verkligen utveckla vårt arbetsmiljö- och hälsoarbete, och nå vår vision om att skapa ett hållbart arbetsliv för goda prestationer, det som vi kallar för ”Wellbeing at work”, säger Mattias Melin.

Mattias Mellin, expert i hälsa och arbetsmiljö på Nordea opening quote

Väver vi ihop hälsoinspiratörernas och arbetsmiljöombudens kompetens får vi bredd i dialogen kring arbetsmiljö och hälsa

Publicerad