Tillbaka

Närvaro och medkänsla grund för det goda ledarskapet

Tips från experten

Publicerad
Boken The mind of the leader. I bakgrunden en bokhylla.

Allt fler företag upptäcker Corporate Mindfulness som ett verktyg för att minska stress och öka närvaron och en av årets mest uppmärksammade ledarskapsböcker visar att metoden även kan stötta chefer till bättre ledarskap.

Två års forskning, intervjuer med 250 företagsledare och enkätsvar från 35,000 ledare världen över ligger till grund för Rasmus Hougaards ledarskapsbok. Syftet var att få svar på frågan: Vad utmärker det goda ledarskapet? 

Svaret visade sig vara: närvaro och medkänsla – det är de två grundstenarna som krävs för att bygga en sund organisation. Och mindfulness, visar forskning, kan vara en väg att nå dit. 

The Mind of the Leader, utgiven på Harvard Business Review Press, visar att regelbunden medvetandeträning, eller mindfulness, ökar vår förmåga att vara närvarande och fokuserade och allt mindre splittrade.  

I Sverige har mindfulness främst kanske förknippats med stress-hantering på individnivå.

Rasmus Hougaard, grundare av Potential Project opening quote

Det handlar i grunden om att lära sig förstå och leda sig själv

– Men mindfulness kan också appliceras på organisationen och vara ett ledord för att förändra en företagskultur. Det handlar i grunden om att lära sig förstå och leda sig själv. Om vi inte förstår oss själva kan vi heller aldrig förstå och leda andra, sade Rasmus Hougaard när han presenterade boken i Stockholm i höstas.  

Kristina Spegel, organisationskonsult på Previa med mångårig erfarenhet från Corporate Mindfulness, lyfter fram just närvaro som en ovärderlig förmåga i ett gott ledarskap. 

– Där börjar allt. En ledares förmåga att fokusera på det som är viktigt just nu, att kunna prioritera och välja bort bland allt det som händer, alla krav och utmaningar, är en förutsättning för effektiva och goda möten som leder framåt och ger resultat. Det är också den förmågan som kommer hjälpa dig som chef och ledare att hålla länge i ditt ledarskap. 

Mer om boken

Rasmus Hougaards, Potential Project tillsammans med Kristina Spegel, Gunilla T Jonsson och Pernilla Rönnlund, organisationskonsulter på Previa.
Publicerad