Tillbaka

Medarbetarfokus skapade bästa arbetsplatsen

Goda exempel

Publicerad

Fokus på människor, delaktighet och att ha roligt på jobbet har genomsyrat byggföretagets RO-Gruppens förändringsarbete. Det har lönat sig. Utmärkelserna har duggat tätt över det snabbväxande Borås-baserade byggbolaget under senare år och i slutet av mars blev de, för andra året i rad, utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Utvecklingen är ingen slump. Att skapa en riktigt ’grym’ arbetsplats var ett uttalat mål sedan ledningsgruppen 2011 bestämde sig för en offensiv nysatsning. Sedan dess har RO-Gruppen gått från 40 anställda till 180 och omsättningen har mer än tredubblats och förväntas i år passera en miljard kronor. 

– Målet var att skapa en företagskultur för att växa och attrahera de bästa medarbetarna. Vi har arbetat mycket med vår värdegrund och vår företagskultur – hur vi ska vara mot varandra och mot kund. I grunden handlade det om att bygga ett företag som vi själva ville arbeta i, säger Andreas Jaldevik, Vd på RO-Gruppen. 

Byggbranschens Spotify

Han tillägger att en av målbilderna är att bli byggbranschens Spotify eller Google, vilket sticker ut i en bransch som traditionellt ofta uppfattats som relativt konservativ och ’gubbig’.  

RO-Gruppens vision lyder: ’Vi vill bygga en bättre värld’. Det handlar rent konkret om innovativa och hållbara byggprojektlösningar men också om socialt ansvarstagande och om att vara en bra arbetsgivare. Andreas Jaldevik är övertygad om att vägen dit förutsätter friska, motiverade och nöjda medarbetare.  

– Vi drivs av att bygga bolag, och av ha roligt. Lyckas man skapa trivsel så att medarbetarna tycker att det är roligt och känner stolthet för sitt arbete så kommer kunderna, och resultatet med. Det har vi sett de senaste åren, säger han. 

Att skapa en företagskultur som andas stolthet, respekt och trivsel är inte något som sker över en natt. Det krävs att man fokuserar rätt och känner sina medarbetare. Viktigt i skapandet av RO-Gruppens företagskultur har varit att involvera medarbetare, fokusera på människan och att se utmaningar som växtmöjligheter. En sak som Andreas Jaldevik tror skiljer ut RO-Gruppen är ett stort mått av delaktighet.  

– Det är inte så att ledningen sitter och fattar beslut som sedan trattas ned till medarbetarna. Vi engagerar medarbetarna och söker delaktighet i allt ifrån det lilla till det övergripande strategiarbetet, säger han. 

opening quote

Alla pratar om att ha roligt på jobbet, men vi gör det på riktigt. Det handlar om att måna om detaljerna.

Attraktiv arbetsgivare 

Sedan företaget tog sig in på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser, en rankning som genomförs av Great Place to Work och som bland annat bygger på omfattande medarbetarenkäter, har Andreas Jaldevik ett flertal gånger bjudits in som föreläsare på temat. 

– Alla pratar om att ha roligt på jobbet, men vi gör det på riktigt. Det handlar om att måna om detaljerna. När vi har frukostmöten är det feststämning och vi lägger väldigt mycket tid på att planera till exempel kick-offer och sådant, säger han, samtidigt som han är snabb att tillägga att alla medarbetare har ansvar för den del av arbetsklimatet som de kan påverka. 

– Självklart måste våra chefer leda efter de värdegrunder vi har, och våra anställda leva efter de värderingarna. Alla måste vara involverade och jag tycker att vi har lyckats med att skapa 180 kulturbärare som i det dagliga arbetet brinner för dessa frågor, säger han. 

Det märks också i personalstatistiken. Personalomsättningen är låg och RO-Gruppen har en frisknärvaro på 98 procent i snitt över året. Samtidigt har det blivit allt lättare att attrahera kompetens trots att konkurrensen i den expansiva byggnadsbranschen är hög. 

– Vi har nått den punkt då folk spontant hör av sig till oss för att de verkligen vill arbeta här. Det lönar sig att investera i sin personal och vi ser att det betalar sig, säger han. 

Hälsofrämjande ledarskap gav inspiration 

I slutet av mars utsågs då RO-Gruppen för andra året i rad till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vad jobbar ni med nu för att förbättra er? 

– Man kan alltid bli bättre. Vi vill fortsätta att växa och bibehålla och utveckla företagskulturen, säger han.  

Friska medarbetare är viktigt för den utvecklingen och ett uttalat fokusområde framöver. I höstas höll Previa i ett seminarium för RO-Gruppens chefer på temat Hälsofrämjande Ledarskap som gav ringar på vattnet.  

– Det gav oss mycket idéer kring hälsotänkande. Det är ett av våra fokusområden just nu och vi kallar det för RO Wellness – där vi vill ta ett helhetsgrepp kring hur vi stöttar våra medarbetare att må bra. Det handlar om träning, kost, och en massa aktiviteter kring det, säger Andreas Jaldevik. 

Juryns motivering,  Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017

"Vågar sätta riktigt höga mål, går mot strömmen och drivs av utmaningar. Fokus på personalen, hög etik, moral och värderingar har skapat en stark företagskultur. 2017 har man inte bara blivit valda till Sveriges bästa arbetsplats och Årets byggföretag i Sverige utan får som pricken över i:et även titulera sig som: Årets företagare Borås 2017.”

Publicerad