Tillbaka

Kundtjänst halverade sjuktalen på ett år

Goda exempel

Publicerad
Kundtjänst halverade sjuktalen på ett år

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har sänkt sjukfrånvaron rejält. Tack vare flera insatser på olika nivåer har sjuktalen halverats från 14 till 6 procent – på bara ett år.

En sjukfrånvaro på cirka 14 procent, däribland fyra till fem långtidssjukskrivna. Så såg det ut på Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga för tre år sedan. Ledningen hade då under en längre tid försökt att göra något åt de höga sjuktalen utan att få en önskad effekt.

– Vi satte oss ned och tittade ordentligt på vad vi kunde göra och förstod att vi var tvungna att prova nya vägar för att komma tillrätta med de här problemen, säger Charlotta Edenvik, arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen Kundtjänst Karlskoga.

Hälsofrämjande aktiviteter infördes

De bestämde sig för att försöka se till helheten och hitta lösningar för att uppnå en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats genom insatser på flera olika håll.

En omorganisation gjordes för att öka delaktigheten och ansvarstagandet hos medarbetarna, flera hälsofrämjande aktiviteter som qigong, pausgymnastik och pulshöjande pass infördes, samtidigt som den fysiska arbetsmiljön med skrivbord och ljudabsorbenter sågs över.

opening quote

Vi såg över rutinerna för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön och verka hälsofrämjande.

– Vi såg dessutom över alla våra rutiner gällande arbetsmiljöarbetet och såg till att vi började följa dem i ännu högre grad för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön och verka hälsofrämjande. Vi började också prata mer om hälsa tillsammans med våra medarbetare, säger Annelie Green, sektionschef på Arbetsförmedlingen Kundtjänst Karlskoga.

Hälsosatsning och samarbete med Previa

Även ett större samarbete med Previa inleddes i och med den nya hälsosatsningen. Deras roll i arbetet med att sänka sjuktalen har främst varit att ge stöd i rehabprocessen och vägleda cheferna i det hälsofrämjande arbetet. Varje månad träffar Previas rehabsamordnare och företagssköterska, Marika Åhrlin, de olika sektionscheferna i ett så kallat inventeringsmöte där de går igenom och diskuterar hälsostatistiken för respektive sektion. Dessutom får medarbetare med en hög korttidsfrånvaro träffa Marika för ett igenom och diskuterar hälsostatistiken för respektive sektion.

– Kartläggningen är en intervju där jag försöker få en bild över hur personens liv ser ut i stort. Hur är arbetsmiljön, vad händer i privatlivet och hur ser livspusslet ut? Utifrån den intervjun sätter vi sedan in åtgärder för att hjälpa den personen, säger Marika Åhrlin.

Hälsoarbetet har gett goda resultat

Nästan hälften av de anställda på Arbetsförmedlingen Kundtjänst Karlskoga har dessutom fått delta i kursen ACT, det vill säga Acceptence and Comittment Therapy, ett färdighetsträningsprogram som syftar till att hitta förhållningsätt till tankar och känslor. ACT leds av en psykolog ifrån Previa.

Och det samlade hälsoarbetet på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har verkligen burit frukt. På bara ett års tid har sjukfrånvaron sjunkit från 14 till 6 procent och även de senaste siffrorna pekar åt rätt håll.

– Nu i augusti 2017 hade vi totalt 100 sjukdagar vilket ska jämföras med 300 sjukdagar samma månad förra året. Det är en oerhört stor skillnad och vi märker verkligen av att det är fler på jobbet som hjälps åt med arbetsuppgifterna. Vi har också en öppenhet kring att prata om att vi både har ett arbete och ett privatliv och att man ibland behöver ta hjälp för att vara hållbar kring livets förutsättningar i stort, säger Charlotta Edenvik.

Publicerad