Tillbaka

Uppsökande kristeam hjälpte vården

Goda exempel

Publicerad

Trycket på vården är inte längre lika stort, men för de som tagit sig igenom den kris som pandemin inneburit finns det mycket som behöver bearbetas. Cheferna på Region Skånes universitetssjukhus erbjöds därför extra krisstöd för att stöttas i sitt ledarskap.

I ett tidigt skede av pandemin har Previa erbjudit krisstöd till både chefer och medarbetare på Region Skånes universitetssjukhus. I våras, när covid-smittan började gå ner i samband med att allt fler vaccinerade sig, gick krisstödet in i en ny fas. Region Skåne ville då lägga extra fokus på cheferna och i samarbete med Falck Healthcare, Previas systerbolag, började man se över vad man kunde erbjuda utöver det som redan fanns.

Karin Cedwall är HR-chef på Förvaltningen Skånes universitetssjukvård. Hon beskriver pandemin som en speciell tid för alla inom vården och berättar att när trycket var som värst fylldes en hel vårdavdelning upp av nya covid-patienter varje dygn.

– För att klara denna typ av kris har cheferna varit nyckelpersoner för att kunna stötta våra medarbetare. För att kunna göra det måste man själv vara i någorlunda balans. Det behövde vi stärka för att alla skulle få en fungerande arbetssituation, säger Karin Cedwall.

opening quote

En avgörande parameter för att detta stöd har fungerat så bra är att kristeamet jobbade uppsökande

Krisspecialister kontaktade cheferna

För att universitetssjukhusen i Skåne skulle ha möjlighet att vårda alla svårt sjuka covid-patienter behövde de samla sina resurser till intensivvården och både bygga om och öppna upp helt nya avdelningar.

– För chefer och medarbetare har det inneburit många nya situationer med omställning och nya arbetssätt. För en medarbetare som vanligtvis arbetar på exempelvis en ögonmottagning är det något helt annat att arbeta på en slutenvårdsavdelning eller inom intensivvården. Då uppstår nya utmaningar även för chefer i deras ledarskap.

För att krisstödet skulle nå ut till så många som möjligt blev samtliga verksamhetschefer kontaktade av en krisspecialist från Falck Healthcare. De har då fört en dialog kring behovet inom varje område. Där behovet funnits har krisspeciallisen gått vidare och erbjudit stöd i form av enskilda stödsamtal eller samtal i grupp till varje enskild enhetschef.

– En avgörande parameter för att detta stöd har fungerat så bra är att kristeamet jobbade uppsökande. Chefer vill ju vara ett stöd för sina medarbetare, men när det är ett högt tempo kan det vara svårt att be om hjälp för egen del, säger Karin Cedwall.

Tuffa omställningar för att vårda covidpatienter

Susanne Bergergård är områdeschef på endokrinologen på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, ett specialistområde som i vanliga fall behandlar olika hormonsjukdomar hos vuxna, bland annat diabetes. För henne och hennes medarbetare innebar pandemin en stor omställning då de i slutet av förra året fick ställa om helt till en sluten covid-avdelning. Trots mycket arbete med introduktion och utbildningar var det många som kände sig osäkra och stressade.  

– Vi har en mycket kompetent personal som jobbar inom mitt specialistområde, men man kan inte föreställa sig hur det är att jobba på en covidavdelning med svårt sjuka personer under den här perioden. Som chef i det tror jag alla har haft det väldigt tufft. Vi har fått ta många väldigt svåra beslut för att kunna vårda svårt sjuka patienter, berättar hon.

När hon fick samtalet från Falck Healthcare tackade hon ja till ett enskild stödsamtal med en psykolog. För henne kändes det viktigt att ta emot det stödet och hon uppskattade att hon fick möjlighet att välja på vilket sätt, i grupp eller i ett enskilt samtal.

– Det var väldigt bra att jag fick möjlighet att prata med någon utomstående som verkligen brydde sig, som bara lyssnade på mig och som kunde ge mig konstruktiva förslag på hur jag skulle kunna tänka i olika situationer, säger Susanne Bergergård.

opening quote

Man kan inte föreställa sig hur det är att jobba på en covid-avdelning med svårt sjuka personer under den här perioden

Samtalsstöd en viktigt del i krishanteringen

Sanna Bergström är psykolog och en del av det kristeam som ringt runt för att kartlägga behovet och stöttat cheferna ute på sjukhusen i Skåne. I sitt uppdrag har hon pratat med många chefer om deras situation under pandemin.

– För många handlar samtalen om hur de kan stötta sina medarbetare och hur de ska orka själva i den här påfrestande situationen. De har jobbat långa timmar med utlånad personal, man har haft det tufft länge och reserverna börjar ta slut.

Att kunna erbjuda stöd i en kris är en viktig del av krishanteringen, även om de inblandade tackar nej. Det är inte alltid själva samtalet i sig som ger effekt, vetskapen om att stöd finns att tillgå om situationen skulle förvärras är verksamt i sig.    

Under stödsamtalen ges information om vanliga reaktioner i ett pressat läge. För många är det hjälpsamt att kunna förstå vad det är som händer i kroppen, med tankarna och känslorna under en stressande situation som också pågått länge.

– För de som tagit emot stödet har det varit värdefullt att få sätta ord på det som de känner. Vi har kunnat bekräfta att de kämpar och att det inte konstigt att de mår och känner så som de gör – det är normala reaktioner på en onormal situation.

opening quote

För många handlar samtalen om hur de kan stötta sina medarbetare och hur de ska orka själva i den här påfrestande situationen

Läs mer om krisstöd

Publicerad