Tillbaka

Jobba säkert eller inte alls hos Fortum

Goda exempel

Publicerad
Jobba säkert eller inte alls hos Fortum

Med stöd av Beteende Baserad Säkerhet (BBS) siktar Fortum Värme på en nollvision för arbetsplatsolyckor. Jobba säkert – eller inte alls, är devisen som ökat säkerheten såväl som medarbetarnas engagemang som motivation.

När Fortum Värme sökte efter en anläggning som kunde agera pilot för införandet av Beteende Baserad Säkerhet föll valet på Högdalenverket, en anläggning för avfallsförbränning som förser södra Stockholm med värme.

– Alla ville verkligen vara med, men vi fick förmånen att vara pilot, säger Niclas Åkerlund, platschef på Högdalenverket. 

Nytt säkerhetstänk sprider sig på arbetsplatsen

Och det är något han inte ångrar. Programmet startade upp i november och har resulterat i färre incidenter och en 25-procentig ökning av antalet säkra observationer. Samtidigt har ett helt nytt säkerhetstänk börjat sprida sig på arbetsplatsen.

Fortum Värmes anläggningar är stora och riskerna många – höga höjder, ljud, kemikalier, hög spänning, roterande maskiner, trafik och gaser hör till vardagen. Säkerhetstänket gick redan djupt, men man ville mer. 

– I vårt systematiska säkerhetsarbete hade vi arbetat med ordning och reda, utbildningar, träning, förbättringsarbete, skyddsutrustning och med att bygga bort farliga arbetsmoment. Vi hade redan kommit rätt långt. Detta att arbeta med beteenden är den sista pusselbiten, säger Niclas Åkerlund. 

Fokus: säkra beteenden och ett bra säkerhetsklimat

Som namnet antyder är BBS ett sätt att arbeta som syftar till att ändra beteenden. Grunden i BBS speglar tanken att en individ i varje given situation kan välja det säkra eller det riskfyllda beteendet. För att nå en nollvision krävs ett ökat fokus på säkra beteenden och på att skapa ett gott säkerhetsklimat. 

En viktig del i BBS är att utbilda ledarna i hur de gör tillämpbara beteendeanalyser av riskfyllda situationer och hur de motiverar medarbetarna att välja säkert agerande utifrån dessa analyser. Framgångsrik implementering av BBS vilar på ledarskapet.

Enkelt uttryckt handlar det om att skapa optimala förutsättningar för medarbetare och chefer att agera säkert samt att uppmuntra säkra beteenden snarare än att ta fram omfattande regelverk. 

Tonvikten i ledarskapet kring säkerhetsarbete ligger ofta på att skapa och kommunicera omfattande instruktioner och regler. När dessa inte följs tenderar ledarbeteenden att präglas av tillrättavisningar och negativa konsekvenser. Risken är att vi hamnar i en kultur av ”ögontjäneri”, där vi bär hjälm för att chefen går en safety walk, och inte för att vi själva ser vinsterna med det som medarbetare.

– BBS har ett annat angreppsätt där man skapar säkerhetsmedvetna medarbetare och engagerar dem i processen, säger Erik Matton, organisationskonsult och legitimerad psykolog på Previa, som ansvarat för arbetet med Fortum Värme, och fortsätter: 

– Det handlar i grunden om en kulturförändring, där kontinuerlig delaktighet i säkerhetsarbetet skapar engagemang och driv i frågan hos alla. 

opening quote

Det handlar i grunden om en kulturförändring, där kontinuerlig delaktighet i säkerhetsarbetet skapar engagemang och driv i frågan hos alla

Fortum Värme intresserade sig för BBS när de letade efter olika modeller för att förbättra sitt säkerhetsarbete. Som del av det arbetet pratade de med Previa och började tillsammans med Erik Matton ta fram ett förslag för genomförande. Utbildningen startade i november och består av föreläsningar, workshops och uppföljningar.

– När man arbetar med BBS bygger det på att skapa beteenden för allas säkerhet – man går från Jag till Vi, det handlar om att hjälpa varandra till en ännu säkrare arbetsplats, säger Fredrik Rosengren, Arbetsmiljöchef på Fortum Värme. 

Till exempel tar han de återkommande Safety Walks som genomförs för att inspektera säkerheten.  Tidigare hade dessa mer karaktär av kontrollrundor – en chef går runt och checkar av att reglerna följs. 

Gått från pekpinnar engagemang

– Men istället för att följa ett regelverk talar vi om konsekvenserna av vissa beteenden, eller vad som motiverar de anställda att agera säkrare. Finns det resurser, tid, verktyg och arbetsprocesser som stödjer säkrare arbete? 

– Det är också viktigt att påpeka, att här på Fortum Värme tar vi hand om varandra. Utöver det rent säkerhetsmässiga är det märkbart att våra Safety Walks blivit mer hjärtliga och att motivationen för att arbeta säkert har ökat. Vi har gått från pekpinnar till engagemang, säger Fredrik Rosengren.

Piloten på Högdalenverket avslutas i höst med att föra in arbetssättet i linjen och att ta BBS vidare till de andra anläggningarna i Stockholm.

– Det har bara varit positivt och samarbetet med Previa har varit fantastiskt. Vi har gått från instruktioner och regelverk till att fokusera på beteenden, säger Niclas Åkerlund.

Publicerad