Tillbaka

Hälsa är en ledarskapsfråga

Goda exempel

Publicerad
Hälsa är en ledarskapsfråga

När Stena Recycling satsar på morgondagens chefer spelar hälsofrämjande ledarskap en stor roll. Friska medarbetare är ett måste för att skapa hållbara arbetsplatser med sikte på framtiden.

För att höja kunskapen om hur hälsa kan vara en resurs för verksamheten och tydliggöra chefens roll i skapandet av en hälsosam arbetsplats har Stena Recycling lagt in ett hälsofrämjande block i sitt interna chefsutvecklingsprogram.

– Det handlar både om att arbeta med sin egen hälsa som chef, men också om det ansvar man som chef har för hälsa och arbetsmiljö på sin arbetsplats, säger Christin Borg, HR-ansvarig på Stena Recycling. 

Hälsoarbetet - en del av hållbarhetstanken

Med sina cirka 80 filialer runt om i Sverige är Stena Recycling den ledande aktören inom industriell återvinning i Sverige. De tar hand om och omvandlar restmaterial som papper, elektronik, metaller, plast och farligt avfall till nya produkter. Hållbarhet är själva grunden för affärsidén – och hälsoarbetet en del av hållbarhetstanken. 

– I chefsutvecklingsprogrammet har vi i utbildningsblocket kring arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet valt att tydligare plocka in det hälsofrämjande perspektivet. När våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet gör de också ett bättre arbete, säger Christin Borg. 

Chefsutvecklingsprogrammet har löpt över 18 månader och i mitten av juni ’examinerades’ 15 personer med sikte på att bli bolagets framtida ledare i linjen eller inom produktion. Utbildningen omfattar flera olika ledarskapsblock, där Stena Recycling tagit hjälp av Previa för att utforma och utföra den hälsofrämjande delen. 

– Målet är att integrera hälsoaspekten i alla led, att ta in den i hur vi ser på mänskliga resurser, säkerhet och hållbarhet. Det finns en tendens att se hälsa som medarbetarens sak och det är lätt att peka på enskilda personer, men ledaren har en stor roll när det kommer till att skapa förutsättningar för god hälsa, säger Christin Borg.

opening quote

Det finns en tendens att se hälsa som medarbetarens sak, men ledaren har en stor roll när det kommer till att skapa förutsättningar för god hälsa

Carolin Wilhelm, hälsostrateg på Previa, har hållit i utbildningen från Previas håll och hon beskriver sin roll som tredelad. Hon har varit sparringpartner i upplägget av utbildningsblocket, samordnare då 12 olika Previaenheter varit involverade och utförare. Previa har bistått med bland annat seminarier, workshops, arbetsmiljöutbildning, hälsoprofiler, studiebesök på Previa och hälsocoachning. 

– Om man vill arbeta strategiskt med hälsofrämjande arbetsplatser kan man inte se hälsa som något isolerat. Vi har gått igenom frågeställningar som: Hur kan jag driva hälsofrämjande arbete som ledare? Hur mäter man hälsa? Det handlar om att skapa medvetande kring dessa frågor och om att ge de blivande cheferna verktyg för att arbeta hälsofrämjande i sin organisation, säger hon. 

Ett ökat fokuspå hälsa ligger i tiden och kommer vara fortsatt prioriterat, säger Christin Borg. Det handlar både om att stävja trenden med växande sjukskrivningar men även om att vara en attraktiv arbetsgivare. 

– Vi vill, kort sagt, bidra till att våra medarbetare utvecklas och inspireras på arbetsplatsen, säger hon. – Men, det är ingenting man gör en gång och sedan är det klart utan jag ser det mer som en process där hälsa blir en del av företagets vision. Att ta in hälsa i chefsutbildningen är ett sätt att se till att alla går åt samma håll, säger hon. 

Ökad medvetenhet hos medarbetare

Stena Recyclings enhet i Borås hanterar stora mängder papper, plast, elektronik, metall och farligt avfall – det är en anläggning i ständig rörelse. Platsansvarig Pernilla Kruslock har precis avslutat ledarskapsutbildningen och resultatet går både utåt och inåt – en av vinsterna är att hon tar sin egen hälsa på större allvar. 

Vad har varit den främsta lärdomen? 

– Hur viktigt det är att skapa medvetenhet hos alla medarbetare. Vi står alltid inför olika val, och det är viktigt att man kan göra medvetna val. Våra kroppar ska hålla livet ut så det gäller att välja rätt. 

Varför är hälsa viktigt ur ett arbetsplatsperspektiv? 

– Det är viktigt på många olika nivåer. Dels finns det många risker till att börja med på en arbetsplats som vår med maskiner, avfall och kemikalier. En person som mår dåligt kan i sig utgöra en säkerhetsrisk. 

Hur skulle du definiera en hälsofrämjande arbetsmiljö? 

– Det är många faktorer som ska till. Det handlar om att arbeta med att minska riskerna för ohälsa och om närvaro i jobbet. Sedan är det viktigt som chef att vara uppmärksam och visa att vi bryr oss om varandra. Öppenhet är viktigt. Det tar på hela gruppen om en medarbetare mår dåligt. 

Hur tar det sig uttryck rent konkret? 

– Jag har blivit mycket mer medveten om dessa frågor och pratar mer om vikten av rörelse, träning på arbetstid och kost, till exempel. Det handlar också om att veta vad vi kan hjälpa till med. Vi har ett möte varje morgon där vi plockar upp och går igenom olika delar, där vi även lyfter fram till exempel vikten av att ställa maskinen för att promenera in till sin rast istället för att köra maskinerna in till byggnaden – på så vis vinner vi både hälsomässigt och miljömässigt för en hållbarare morgondag.

Hur har det påverkat dig personligen? 

– Hela ledarskapsutvecklingen har varit en stor resa. Det viktigaste är att det hjälpt mig att hitta mig själv. Ett gott ledarskap måste börja hos en själv. Sedan tänker jag mer på hur jag agerar – man kan inte säga en sak och agera på ett annat sätt. Jag har också anammat en del mer hälsosamma vanor – jag står vid skrivbordet istället för att sitta, rör på mig mer och äter hälsosammare.

Publicerad