Tillbaka

Arbeta hållbart på distans och på kontoret

Tips från experten

Publicerad

Är det okej att strunta i ergonomin om vi arbetar hemma en dag i veckan? Och hur får vi till möten där alla känner sig inkluderade när några är på plats och några sitter på distans? För ett fungerande hybridkontor är det viktigt med en genomtänkt plan.

För de flesta som tvingats arbeta hemma under pandemin har det fungerat väldigt bra. Vi har haft de tekniska lösningarna för digitala möten och produktiviteten har generellt blivit bättre. Många upplever även att stressnivåerna gått ner då mycket av livets logistik blivit enklare när vi inte behövt pendla till jobbet. Många verksamheter har därför valt att delvis fortsätta arbeta på distans.

– Hemmet har blivit en förlängning på det aktivitetsbaserade kontoret. Innan pandemin satte man sig i den tysta zonen när man behövde fokusera, nu väljer man istället att arbeta hemifrån. Vi behöver därför lägga nytt fokus på arbetsmiljön, nu när hemmet är, och kommer vara, en del av den, säger Maja Domeij, ergonom och fysioterapeut på Previa.

opening quote

Oavsett om du jobbar hemma eller på kontoret är dina behov de samma

Planera för det hybrida arbetssättet

Att kunna välja sin arbetsplats kommer med många fördelar. På kontoret får vi inspiration av våra kollegor, vi blir sedda och kan ta de spontana frågorna som dyker upp när vi ses. Medan när vi är i behov av ostörd fokustid så har vi möjlighet till det hemma. Men för många företag är flexibiliteten i att kunna välja mellan kontoret och hemmet en ny situation. Det är därför viktigt att vi stannar upp, planerar, strukturerar och lär oss av våra nya erfarenheter.

– Planera för hur det ska fungera rent praktiskt. Vad innebär det för verksamheten att vissa jobbar hemma två dagar i veckan? Fungerar det för alla att göra det? Och får man jobba var som helt ifrån? Följ upp efter ungefär tre månader när ni fått in de nya vanorna och hunnit känna efter hur det har fungerat.

Utforma en digital möteskultur 

Vad är då viktigt att hålla koll på för att säkra en hållbar arbetsmiljö oavsett var vi befinner oss när vi jobbar? Maja Domeij nämner bland annat en välfungerande möteskultur som fungerar när en del arbetar från kontoret och en del hemma. Då gäller det att strukturera upp mötet så alla känner sig delaktiga och engagerade.

– Jag har varit på mötena då jag fascinerats av mötesledaren som lyckas se alla och fördelat ordet så alla kommit till tals, oavsett om man deltagit på plats eller på distans. Det är stor skillnad mot möten som inte är strukturerade på det sättet.

En fungerande möteskultur handlar också om vikten av att inte lägga möten så de avlöser varandra ett efter ett. Detta för att kunna få in tid för reflektion och för rörelsepaus, speciellt för de som jobbar hemifrån. Vi kommer då in på ytterligare en viktig del som måste fungera för en hållbar arbetsmiljö – ergonomin.

Hållbar ergonomi även utanför kontoret

Många som arbetar på distans sitter framför datorn flera timmar i sträck utan paus. Hemma blir vi inte distraherade av kollegor som gör att vi tittar upp från skärmen och tittar ut över kontorslandskapet. När det är dags för paus är det inte helt ovanligt att vi tar upp vår smartphone och tittar ner i den, vilket är skadligt både för nacke, axlar och våra ögon.

– När vi arbetar på kontoret får vi spontana rörelsepauser när vi byter mötesrum eller hämtar kaffe, vi lyfter blicken och tittar runt omkring oss. Det gör att vi automatiskt får in variation i vårat rörelsemönster och att våra ögon får vila. För de flesta sker inte det av sig själv när vi jobbar hemma.

Det är viktigt att inte förbise vikten av en god ergonomi när vi jobbar på distans, även om vi till stor del arbetar från kontoret där ergonomin är bra. Att ha stöd för ryggen och nacke med möjlighet att vila armar och axlar, samt möjlighet till variation är viktigt var vi än jobbar. Skulle det inte fungera poängterar Maja Domeij att medarbetaren måste kommunicerar detta till sin chef för att skapa de bästa förutsättningarna även från hemmakontoret.

– Oavsett om du jobbar på distans eller på kontoret så är ju dina behov de samma, men dina förutsättningar för att tillgodose dessa behov är olika beroende på var du befinner dig. Det är viktigt att ha med när vi planerar för en välfungerande och hållbar arbetsmiljö på hybridkontoret.

Tips för hållbar arbetsmiljö hemma och på kontoret

  • Planera för hur, var och när medarbetare ska arbetar från konotret repsketive hemma. 
  • Skapa möteskultur som funkar både på distans och från kontoret.
  • Se till att ha en tydlig gränsdragning mellan arbete och fritid när du arbetar hemma.
  • Ordna för en hållbar ergonomi med möjlighet till variation, oavsett varifrån du arbetar.

Läs mer om våra tjänster inom ergonomi

Publicerad