Tillbaka

Generation Z

Tips från experten

Publicerad
Generation Z

Generation Z är på väg in i arbetslivet. Flexibilitet och socialt ansvarstagande prioriteras högt av denna ständigt uppkopplade generation som växt upp med internet.

Z-generationen beskrivs ofta som idealister, individualister och entreprenörsdrivna. Det är den första generationen som levt hela sina liv uppkopplade. När de nu börjar äntra arbetsmarknaden kommer det ställa nya krav på arbetsgivarna. 

Att de är årsbarn med internet är det utmärkande drag som oftast beskriver Generation Z och även om det är en gemensam faktor är det också en generation präglad av stor individualism. 

– De delar en kontext, men de är många olika individer. Idag har unga dessutom stora möjligheter att utveckla sina egna intresseområden, sin egen unika identitet, mycket tack vare informationsteknologin –  referensramarna är långt vidare än de varit för någon tidigare generation, säger Katarina Graffman, doktor i antropologi och flitigt anlitad föreläsare om Generation Z.

Har höga förväntningar på arbetsplatsen

Undersökningar visar att Generation Z har höga förväntningar på sin arbetsplats. De eftersträvar balans mellan privat- och yrkesliv, flexibel arbetstid och stimulerande kollegor. Samtidigt är den digitala världen helt integrerad i dem.

– Skillnaden är att för oss äldre är det digitala bara ett verktyg medan det för dagens tonåringar och unga vuxna är en del av deras identitet, deras kropp. Du kan inte särskilja deras digitala liv från hur de upplever sin identitet för det är en lika verklig del som det fysiska. För dem finns det helt enkelt ingen skiljelinje – det är en integrerad värld, inte två, säger Katarina Graffman.

När undersökningsföretaget Universum genomförde en omfattande global undersökning för att kartlägga generation Z  beskrev de den som den mest uppkopplande generationen någonsin. I snitt äger de fem uppkopplade enheter, något som bland annat kan påverka och revolutionera den traditionella klassrumsundervisningen. Baserat på undersökningen förutspådde Universum att Generation Z kommer bidra med ökad aktivitet i välgörenhet, mer entreprenörskap framför traditionella arbetsgivare samt minskat antal högskolestudenter.

Typiskt för Generation Z

  • Socialt ansvar & meningssökande: Finanskrisen 2008 och dess ekonomiska efterspel har lett till ett ökat intresse för välgörenhet och en vilja att förändra världen till det bättre. Mer än hälften vill ha en karriär som bidrar till en bra samhällsutveckling. De attraheras av företag som kan få dem att känna att de kan göra skillnad.
  • Entreprenörsanda: Nästan hälften drömmer om att starta sitt eget företag som ett sätt att förverkliga sina drömmar. Pengar är viktigt, men självförverkligande smäller högre. Närmare 70% väljer yrkesinriktning baserat på personliga intressen vilket kan jämföras med att endast 39% väljer yrke baserat på hög framtida inkomst. 
  • På jobbet: Har man vuxit upp digitalt och ständigt nåbar har man inte behov att arbeta utifrån en specifik plats. Man kan arbeta hemifrån, eller var som helst. Kontoret är mindre viktigt än arbetsuppgifterna och kollegorna. Fina kontorsadresser lockar inte, däremot varierade arbetsuppgifter och frihet under ansvar.
  • Fritiden: Höga löner verkar inte vara den största lockelsen, snarare eftersträvar denna generation balans mellan privat och arbetsliv. Samtidigt är gränserna mer flytande. De ser flextid och mobila kontor som det normala.
  • Fysiska möten: Även om generationen lever på nätet är kolleger viktiga. De vill arbeta med stimulerande människor samtidigt som de vill ha feed-back, coachning och råd. Detta är ett område där generationen visar upp en viss självinsikt – över hälften anser också att de behöver förbättra sin kommunikationsförmåga vid personliga möten.

(Källa: Gen Z på arbetsplatsen, Universum, baserad på över 49,000 svarande från 47 länder).

Publicerad