Tillbaka

Få koll på medarbetarnas och din egen kompetens

Tips från experten

Publicerad

Dagens dynamiska arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens och förmåga att utvecklas. Har du funderat över hur det påverkar din egen bransch? Ett bra ställe att börja på är att du och dina medarbetare får klarhet i er kompetens.

Oavsett vilken förändring din organisation står inför har det aldrig varit viktigare att ha koll på vad ni kan, vilka ni är och vad ni behöver utveckla för att möjliggöra önskad förändring. Är en medarbetare på väg in i en ny roll? Vill du veta vem som passar bäst vid internrekrytering? Ska en i ditt team karriärväxla? Genom att låta medarbetaren inventera sin kompetens skapar du förutsättningar för personen att bli tydlig med vem hen är, vad hen kan och vad hen vill.

Arbetslivet förändras i snabb takt – hybridarbete, robotisering, gig-ekonomi. Dessutom ökad pensionsålder. 

– Många jobb som de ser ut idag försvinner och andra tillkommer. Detta ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare. Att ha klarhet i vår kompetens hjälper oss att hålla oss relevanta på arbetsmarknaden och ger även ökad självkännedom. Det är boostande att inventera vad man faktiskt kan och sedan tydligt kunna beskriva det för andra, säger Sara Fredin, karriärcoach på Falck.

opening quote

Det är boostande att inventera vad man faktiskt kan och sedan tydligt kunna beskriva det för andra

”Mjuk kompetens” blir allt viktigare

Vad är då kompetens? Kompetens kan beskrivas som förmågan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och erfarenhet. Detta innefattar mer än vad som står i någons CV. För att förstå alla delar av en persons professionella erbjudande är det viktigt att inte enbart utgå från nuvarande sysselsättning utan att även se till sådant som livserfarenheter, intressen och tidigare karriär. Allt som oftast sitter medarbetare på dold kompetens som skulle kunna gynna verksamheten och leda till en ny roll eller befordran.

Kompetens kan delas upp i hård och mjuk kompetens. Hård kompetens innefattar konkreta förmågor som kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Mjuk kompetens är i stället mjuka värden som personlighet, värderingar och motivatorer. Trenden visar att mjuk kompetens blir alltmer avgörande för organisationers och individers framgång. Det är alltså viktigt att även betona mjuk kompetens och lägga lika stor vikt vid mjuka värden för att förstå vad en person har att erbjuda.

Experttips vid kompetensinventering

Här är Sara Fredins fyra tips med saker att tänka på när man genomför en kompetensinventering för en medarbetare eller större grupp.

 1. Se till alla delar av en persons professionella erbjudande
  Vid kompetensinventering är det viktigt att titta på alla delar av en persons professionella erbjudande, även sådant som inte anses direkt relevant för personens nuvarande situation. Kanske finns det återkommande uppgifter under arbetslivet som skapar en röd tråd. Kanske finns tidigare kunskap som går att applicera på nya sätt framåt. Inventering är en chans att ta fram allt man har i bagaget och få en överblick för att sen kunna fundera på framtida möjligheter.
 2. Glöm inte att blicka framåt
  När man funderar över kompetens är det lätt att fokusera på tidigare erfarenheter och nuvarande uppgifter. Det är minst lika viktigt att fråga sig vad man vill framåt. Genom att också fråga sig vad man vill framåt och hur man vill utvecklas kan man identifiera önskat läge och möjliggöra kliv i ny riktning.
 3. Utgå från utmaningar man klarat av
  Kompetens är inte synonymt med kunskap. Ett bra sätt att förstå kompetens är att utgå från utmaningar som individen har klarat av.
 4. Använd en karriärcoach
  En karriärcoach kan hjälpa till och guida vid kartläggning av kompetens för att göra en lyckad kompetensinventering. Falcks karriärcoacher använder sig av kartläggnings- och reflektionsövningar, karriärtest och omvärldsbevakning för att inventera nuvarande mjuka och hårda kompetenser och vad man vill och behöver utveckla framåt.

Kompetensinventering ingår i alla tjänster i Falcks nylanserade tjänsteområde Karriär och omställning. Här får medarbetare verktyg och expertstöd att utvecklas inom sin organisation, eller – om arbetstillfällen försvinner – hjälp att ställa om i karriären.

Läs mer om det nya området här.

Publicerad