Tillbaka

Energibalans – för både hälsa och arbete

Tips från experten

Publicerad

Anpassa återhämtning utifrån det som tar energi. Vår senaste undersökning visar att 30% av medarbetarna på Sveriges arbetsplatser upplever nedsatt energinivå större del av tiden eller hela tiden, vilket kan få konsekvenser på hälsan. Här vägleder vår expert dig i hur du som arbetsgivare jobbar förebyggande och fångar upp tidiga signaler.

En persons energinivå kan mätas utifrån fysiska, mentala och medicinska faktorer men det som egentligen spelar roll är människors upplevda energinivåer. Det är vår upplevda energi som främst avgör hur vi mår och hur vi presterar.

Vad som tar energi skiljer sig åt dels från person till person, dels på personens övriga situation och mående. Vad det är om tar energi påverkar i sin tur typen av återhämtning som behövs.

– För att kunna sätta in rätt insats måste ni först identifiera vad det är som tar energi. Var tydlig, specifik och individanpassad i samtal med medarbetaren. Prata med dina medarbetare om hur de mår och vad de behöver för att må bättre, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck.

Insatser för organisatorisk och social arbetsmiljö

– Vår undersökning visar ett samband mellan nedsatta energinivåer och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Här finns ett starkt incitament för dig som arbetsgivare att jobba med ert systematiska arbetsmiljöarbete för att främja en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan prestera bra. Det kan då spilla över på medarbetarnas energi – vilket i sin tur ger tillbaka goda prestationer till arbetsgivaren, säger Åsa Miemois.

Det som påverkar det dagliga arbetet och hur vi upplever vår arbetsmiljö sker oftast på gruppnivå. Ens kollegor har alltså stor påverkan på hur mycket energi en arbetsdag tar.

– En bra insats att göra på gruppnivå är att ha regelbundna möten där ni pratar om gruppens mående, formulerar friskfaktorer och vilka insatser gruppen behöver för att må bra, känna engagemang och kunna utföra sina arbetsuppgifter, säger Åsa Miemois.

Det är viktigt att organisationer följer arbetsmiljölagarna och har policys och riktlinjer på plats och jobbar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete. Lika viktigt är det också att få ner frågorna på gruppnivå för att se vad som faktiskt gör skillnad för just den här arbetsgruppen.

Samla arbetsgruppen och identifiera just era friskfaktorer, alltså sådant gruppen mår bra av och gör att de trivs och utför sina arbetsuppgifter. Detta behöver enas om i gruppen och det är bra att höra vad andra kollegor anser är viktiga friskfaktorer. Arbeta tillsammans för en hållbar arbetsplats.

– Alla har sin del i arbetsmiljöarbetet. Organisationen behöver ta sitt ansvar men arbetsgruppen och individen har också ett ansvar, vi är varandras arbetsmiljö, säger Åsa Miemois.

Medarbetaren ansvarar för att signalera

Det är inte alltid lätt att fånga upp tidiga tecken på ohälsa hos sina medarbetare. Det är därför viktigt att medarbetarna själva vågar flagga för när energin inte är som den brukar, arbetsbelastningen blir för stor eller något annat skaver på arbetsplatsen.

Etablera en kultur där dina medarbetare får utrymme att dela med sig av sina upplevelser på både individ- och gruppnivå. Se också till att det finns möjlighet till pauser, att äta lunch i lugn och ro och få variation under arbetsdagen.

Ofta kan det vara egna krav eller yttre omständigheter som påverkar energinivåerna. I dessa fall är det ännu viktigare att medarbetaren tar ansvar för att signalera runt det som inte är bra. Oavsett vad anledningen är till sämre mående är det viktigt att fråga sig själv vad man kan göra för att påverka sin situation till det bättre.

– När du funderar över dina egna energinivåer är det viktigt att komma ihåg att det inte är eftersträvansvärt att alltid vara pigg och ha energi. Det finns ett naturligt samspel mellan att ha, göra av med och få tillbaka energi. Problemet uppstår när återhämtning inte hinns med och man gör av med mer energi än man hinner fylla på. Med tiden kan detta gå ut över både arbetsinsats och medarbetarens hälsa, säger Åsa Miemois.

opening quote

Formulera friskfaktorer och vilka insatser gruppen behöver för att må bra tillsammans

Chefen ansvarar för att stötta och uppmuntra till balans

Som arbetsgivare eller organisation finns mycket att göra för att främja hållbara arbetsplatser där medarbetare kan prestera över tid. Om arbetet inte dränerar oss har vi också mer ork efter en arbetsdag att göra sådant vi mår bra av samt ger förutsättningar för bättre sömn.

Vi hamnar i en positiv moment 22 där vi orkar ha en meningsfullfritid som sedan också gör att vi orkar prestera och vara positiva i vår arbetsvardag. Det är alltså en win win både för medarbetare och arbetsgivare att alla trivs och har energi.

– Vi tjänar alltid på att jobba för hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser. Människor som mår bra har kraft att förverkliga mål och idéer vilket leder till att effektiviteten och arbetsglädjen växer, säger Åsa Miemois.

Du kan stötta dina medarbetare genom att ge känslomässigt stöd i form av att lyssna och ta problemen på allvar. För att det inte ska hinna gå för långt är det viktigt att det finns utrymme för regelbundna individuella samtal. Våga fråga dina medarbetare om du märker signaler på att något inte är som det ska.

– Praktiskt kan du se över struktur, roller, krav och resurser. Hjälp medarbetaren genom att prioritera och avlasta, ge utrymme till pauser och möjlighet att påverka arbetstakten, förändra arbetsmiljön i den mån det går utifrån förutsättningarna, säger Åsa Miemois.

För att skapa välmående organisationer är det också viktigt att ge bekräftelse, beröm, återkoppling och råd. Hjälp att bena ut problem och ge nya perspektiv. Tänk också på hur du själv mår. Var ett gott föredöme när det gäller stresshantering. Ett tips är även att se över introduktionen av nyanställda och regelbunden uppföljning över längre tid för nyanställda.

Hjälp till självhjälp

Här är Åsa Miemois tips på hur du och dina medarbetare själva kan hålla koll på era energinivåer och må bra långsiktigt. Dela gärna listan med dina medarbetare och be dem fundera över sin egen situation i förhållande till de olika tipsen.

  1. Kartlägg dina rutiner. Dela in dagen i morgon, dag och kväll och skriv ner dina vanor. Fundera på om det är någon du vill ändra på. 
  2. Se över dina morgonrutiner. Börja dagen i ett behagligt tempo, om möjligt gå hellre upp lite tidigare så att du hinner göra det du tänkt utan att stressa. 
  3. Växla mellan att vara inne och ute. Ta en paus från inomhus och sätt dig en stund utomhus, gärna i dagsljus. Kanske kan du äta lunchen utomhus, eller ta en kort promenad innan/efter jobbet.  Jobbar du utomhus kan tid inne vara en bra variation under en paus.
  4. Växla mellan mental och fysisk aktivitet. Ta för vana att röra på dig varje dag. 
  5. Utnyttja dagens naturliga pauser som t ex måltider och transportsträckor. Slappna av och släpp jobbiga tankar för en stund. 
  6. Sänk kraven. Allt du gör kan inte vara perfekt, så var schysst mot dig själv. 
  7. Varva ner en stund innan sänggående. Om möjligt, trappa ner både det fysiska tempot men också den mentala belastningen samt sinnesintrycken en stund innan sömnen.
  8. Avslappning. Hitta ditt sätt att varva ner både fysiskt och mentalt. Kortare stunder flera gånger om dagen kommer du långt på.
  9. Sök variation från det som anstränger. Gör något helt annat än det som tar din energi.
  10. Social samvaro. Utsätt dig för positiva sociala relationer där du kan slappna av, vara dig själv, skratta och få ett ömsesidigt utbyte. 
Publicerad