Tillbaka

Chefens viktigaste redskap – återkoppling

Goda exempel

Publicerad
Chefens viktigaste redskap - återkoppling

Han lyssnar hellre än talar. Inkännande och tydlighet är två andra ledord som utmärker Jonas Ekman, professor och prefekt vid Luleå Tekniska Universitet som blev Årets Ledare i Norrbotten förra året.

När Norrbottens Affärer skulle utse årets ledare föll valet på Jonas Ekman, professor vid institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå Tekniska Universitet.

– Först blev jag förvånad. Sedan blev jag väldigt, väldigt glad. Det är rätt ovanligt i den akademiska världen med denna typ av utmärkelser, säger han. 

Som prefekt på institutionen arbetar han direkt under rektor med ansvar för cirka 150 anställda vilka representerar uppemot 40 olika nationaliteter. Arbetsmiljön är sålunda internationell och tjänsten upptar 4 dagar i veckan. En dag i veckan ägnar han åt sin egen forskning och med att handleda doktorander. 

Därför blev Jonas Ekman Årets Ledare

Prismotivering löd: ”Med ett stort ansvarstagande, fokus på utveckling och en stark tilltro till sina medarbetare har Årets Ledare fått sin verksamhet att växa. Resultatet nås genom tydlighet, närvaro och uppmuntran – alltid med målet i sikte. Jonas Ekman tilldelas priset för ett modernt ledarskap och ett genomtänkt beslutsfattande.” 

När man frågar Jonas Ekman hur han själv ser på sitt ledarskap, och nyckeln till gott ledarskap, svarar han mer försynt.

– Jag strävar efter att vara den typ av ledare som jag själv har uppskattat. Jag har haft många goda förebilder. Utmärkande för mitt ledarskap är nog att jag lyssnar mer än jag pratar, det hänger samman med min personlighet med. Jag är inte en person som pratar en massa. Min ledarskapsstil ligger nära den som jag är, och det tror jag är viktigt, att man inte tar på sig en roll, att man är sann mot den man är, har integritet, säger han.

Jonas Ekman, professor och prefekt vid Luleå Tekniska Universitet opening quote

Att få uppmärksamhet för det som man gör är en viktig sporre för att prestera.

Feedback till medarbetare - det allra viktigaste

Ledarskap inom den akademiska världen skiljer sig också delvis från andra arbetsplatser. Konkurrensen är hård, inte minst om forskningsanslag, samtidigt som enskilda forskare ofta har ett ganska ensamt liv, speciellt på avancerad nivå där man besitter spetskunskap som man inte enkelt kan dela med andra.

– Jag ser mitt chefsuppdrag som en coachande roll, där det är viktigt att jag håller mig uppdaterad om vad som sker. I det dagliga arbetet är feedback det allra viktigaste. Vi är generellt rätt dåliga på det, men det är jätteviktigt, att hålla sig a jour med vad som händer, att gratulera någon som fått ett arbete publicerat. Forskning handlar samtidigt mycket om att bygga sin egen CV. Även om institutionen är viktig, är det väldigt mycket fokus på personen. Att få uppmärksamhet för det som man gör är en viktig sporre för att prestera, säger han. 

Jonas Ekman hade inte som mål att bli chef men i samband med en organisationsförändring sökte han tjänsten och det har han inte ångrat. Att vara ledare är utvecklande. De som nominerade honom säger att han har ett öppet arbetssätt – och det är nödvändigt med tanke på att arbetsplatsen är så internationell. En sak han arbetar med är att attrahera fler kvinnor inom vad som traditionellt är ett mansdominerat område. 

– Cirka 25% av våra doktorander är kvinnor, vilket kanske inte låter så mycket men bland studenterna är endast 10% kvinnor. Jag försöker arbeta med att få hit fler kvinnor men det finns helt enkelt inte så många inom detta område. Det är svårt att rekrytera seniora professorer. 

Hur fortsätter man då att vara en bra ledare? Vad behöver man för att få ihop det? 

– Den största utmaningen är nog att få ihop balansen mellan arbete och privatliv. Forskarmiljön är ett arbete som aldrig tar slut, man kan alltid göra lite mer. Jag har två små barn hemma, 2 och 7 år, och man får helt enkelt bestämma sig för att inte arbeta för mycket.  Det är en svårighet i detta jobb, att avgränsa sig, många av de som arbetar här jobbar 60-70 timmar i veckan.

Ett bra ledarskap är alltid avhängigt en kontext och kultur men det finns vissa egenskaper som goda ledare ofta delar.  

Fatta beslut och tydlighet är två viktiga faktorer i ledarskapet

– Det förvånar mig inte alls att Jonas blev prisad. Vad jag skulle lyfta fram i hans ledarskap är hans tydlighet. Han genomför det som han säger att han ska göra vilket skapar tydliga ramar, man vet vad som gäller, säger Merro Awad, leg. psykolog och organisationskonsult på Previa i Luleå som arbetat med LTU och Jonas Ekman.  

– Jonas utmärker sig dessutom genom att våga fatta beslut. Ett tydligt ledarskap undanröjer tvivel och skapar lättare tillit på arbetsplatsen eftersom medarbetarna vet var de har chefen, tillägger han. 

– En annan viktig egenskap som utmärker gott ledarskap, säger Merro Awad, är att vara lyssnande, att känna in sina medarbetare och att vara pålitlig. 

– Sedan är det enormt viktigt, helt oavsett var man är chef, att man som chef tar hand om sig själv och att man tänker på sig själv. Det kan låta egoistiskt men om man inte tar hand om sig själv kommer man heller inte kunna ta hand om andra. Ett långsiktigt hållbart ledarskap kan ofta handla om att orka fortsätta vara en bra ledare. Då behöver man säkerställa att man har resurserna till det, säger Merro Awad. 

opening quote

Ett långsiktigt hållbart ledarskap kan ofta handla om att orka fortsätta vara en bra ledare

Publicerad