Tillbaka

Återgång till kontoret kräver omtag på ledarskapet

Tips från experten

Publicerad

Att jobba på distans har för många medarbetare fört med sig en ny syn på arbetslivet efter pandemin. Som ledare och chef innebär det nya förutsättningar och attityder att förhålla sig till i sitt ledarskap.

När rekommendationerna om hemarbete lättar och det är fritt fram att jobba från kontoret igen, hur kan man som chef och ledare på bästa sätt planera och strukturera för tiden vi ska spendera på arbetsplatsen jämfört med hemma? Och hur får man med sig sina medarbetare?

– ­Vägen tillbaka handlar inte om att gå tillbaka till kontoret så som det var innan pandemin, det handlar om att komma till den plats där vi vill vara, säger Kristina Spegel, psykolog på Previa.

 

Ny roll för chefen vid hybridarbete

Ur ett ledarskapsperspektiv är det hög tid att fundera på hur man vill leda när restriktionerna upphör, hur mycket ska medarbetarna jobba hemifrån och hur ofta behöver de vara på plats ­– och varför. När många medarbetare har blivit vana att leda sig själva och ta ansvar över sin egen arbetstid är det inte helt oproblematiskt att planera för återgång till kontoret.

– Innan pandemin var det många chefer som sa att det inte går att arbeta hemma. Det går inte längre att ha som argument, säger Kristina Spegel.

Så hur får man till en smidig övergång från distansjobb till den nya vardagen? Kristina Spegel främsta råd är att samla personalen och prata om vad som har fungerat bra under den här tiden, vad som har fungerat mindre bra och hur vi kan och vill jobba framöver.

– En annan viktig fråga att ställa är om vi kan återgå till kontoret igen utan någon anpassning? Vi har tänkt på det mesta i relation till oss själva under en längre tid, behöver vi återanpassa oss till en miljö där vi är bland andra människor?

opening quote

Har medarbetare arbetat på distans i 1,5 år och fixat det väldigt bra kan det bli problematiskt om chefen plötsligt börjar bestämma

Foto: Jezzica Sunmo

Skapa utrymme för dialog och relationer

För de medarbetare som distansarbetet fungerat mindre bra för är det ofta avsaknaden av relationer som fått dem att må dåligt. Att ha arbetsplatsen som en viktig del för utbyte mellan människor, där vi får möjlighet att vara kreativa tillsammans och skapa relationer kommer vara viktig att hålla fast i.

– Vi jobbar inte bara för att driva lönsamma företag. Vi jobbar också för att det är viktigt för oss människor att fylla en funktion och vara en del av ett sammanhang. Det är något vi skapar tillsammans på våra arbetsplatser och det behöver vi värna om.

Hur man väljer att planera för sitt företag eller organisation beror på de förutsättningar som finns, men Kristina Spegel vill tydliggöra vikten av att lyssna in både sina chefskollegor och medarbetare för att få en tydlig nulägesbild av hur alla skulle vilja ha det på sin arbetsplats.

– Har man som medarbetare arbetat på distans i 1,5 år och fixat det väldigt bra kan det bli problematiskt om chefen plötsligt börjar bestämma utan att föra en dialog med medarbetarna. Vi behöver samlas och prata om våra behov, varför vi ska ses, varför det är viktigt och vad har vi saknat.

Att tänka på inför återgång till kontoret

  • Hur återanpassar vi våra medarbetare till kontoret efter lång tid av distansarbete? 
  • Vilka argument finns det för att medarbetarna ska vara på plats på kontoret?
  • Hur tar vi tillvara på de lärdomar vi fått under pandemin?

Läs mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap, engagera dina medarbetare och utveckla organisationen. Tips för ett bra ledarskap

Publicerad