Tillbaka

Arbetsgivarens ansvar när smittspridningen ökar

Tips från experten

Publicerad

Både WHO och Folkhälsomyndigheten varnar för att smittspridningen av influensa, covid-19 och RS-viruset kan komma att bli hög under vintersäsongen. Som arbetsgivare har du ett ansvar att motverka och förebygga smittspridning på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndigheten beräknar att spridningen av influensan kan komma i gång innan jul och redan nu märker man av en ökning av både influensa, RS-virus och covid-19. För RS-viruset finns inget vaccin men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 18 år ska ha tagit minst tre doser av covid-19 vaccin och att alla i riskgrupp tar ytterligare dos av covid-19 vaccin samt vaccin mot influensan.

– Tänk på att det tar cirka två veckor att få skydd från influensavaccinet. För de som riskerar att bli allvarligt sjuka är det därför viktigt att ta det nu. Det går också bra att ta influensavaccin i kombination med vaccin mot covid-19, säger Torbjörn Vedberg, medicinskt ledningsansvarig på Falck Previa.

Minska smittan på jobbet

Som arbetsgivare ingår det i arbetsmiljöansvaret att motverka smitta på arbetsplatsen. Det är upp till varje arbetsgivare att göra en riskbedömning och avgöra vilka åtgärder som bör införas på arbetsplatsen för att minska risken för smitta. Vilka typer av åtgärder beror bland annat på typ av verksamhet och regleras av arbetsmiljölagstiftningen.   

– Ta till vara på alla de erfarenheter vi fick under pandemin. Informera medarbetarna kring vikten av att stanna hemma vid symtom på smitta, säger Torbjörn Vedberg.

Så förebygger du smittspridning på arbetsplatsen

  • Stanna hemma Påminn medarbetare att de måste stannar hemma när de har förkylningssymtom.
  • Vaccination på arbetstid Låt medarbetare vaccinera sig på arbetstid för att enklare kunna följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
  • Säkra möjlighet till god handhygien Se till att det finns goda möjligheter att tvätta händerna med tillgång till tvål, handsprit och pappershanddukar.
  • Instruktioner om god handhygien Informera om handtvätt och hygien, förslagsvis via affischer i samband med toaletter och kök.
  • Kontrollera ventilationen Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska.
  • Personlig skyddsutrustning När andra åtgärder inte är tillräckliga för att förebygga smitta kan personlig skyddsutrustning behövas i vissa verksamheter.
  • Städa lokalerna Håll lokalerna rena med extra fokus på toaletter och kök.
Publicerad