Tekniskt fel

Du kan inte logga in eftersom att ditt personnummer från BankID inte skickats på det förväntade sättet från Svensk E-identitet. Det kan bero på att du loggar in med en annan metod än BankID.