Ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv är namnet på vår handbok som innehåller en mängd tips som ni kan använda för att skapa hållbar företagskultur och en mer hälsofrämjande arbetsplats.

Handbok för arbetsmiljö

Tipsen har tagits fram i samarbete med arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter, företagsläkare och -sköterskor, hälsoekonomer och -utvecklare, organisationskonsulter, psykologer och telefonsjuksköterskor. Det är alltså summan av en omfattande kunskaps- och erfarenhetsbas ni har framför er. Skriv ut, dela och checka av!

Områden i handboken

Hälsa

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats där ni motverkar stress, psykisk ohälsa och missbruk.

Ledarskap

Använd våra tips för att utveckla ert ledarskap, engagera era medarbetare och utveckla organisationen. 

Krishantering 

Använd våra tips för att hantera konflikter och kränkande särbehandling, svåra samtal, samt kriser och tillbud.

Arbetsmiljö

Använd våra tips kring den fysiska, sociala- och organisatoriska, aktivitetsbaserade och digitala arbetsmiljön.

Rehabilitering

Använd våra tips för att på bästa sätt ta hand om och effektivisera rehabiliteringen i organisationen.

 

Handbok som pdf

Ladda ner nu