Ledarskap på distans

När andelen hemarbetare ökar förändras även chefens förutsättning­ ar. Ledarskap på distans kräver tydlighet, lyhördhet och en kontinuerlig dialog med anställda. Att som chef ta hand om sig själv blir också viktigare än någonsin.

 1. Säkra det praktiska 
  Se till att dina medarbetare har till­gång till de arbetsredskap som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på distans och att de är trygga med tekniken. Ta inte för givet att medarbetarna själva kan fixa allt. Fråga om du inte är säker.
 2. Se gruppen – och individen
  Ha återkommande digitala möten där medarbetare i en arbetsgrupp får checka in. Börja med att gå laget runt och låt alla få några minuter att ventilera nuläget och vad de gör. Om veckomöten är det normala kan det vara bra att ha tätare möten när medarbetade inte är på plats för att främja den sociala gemenskapen.
 3. Var lyhörd
  Människor interagerar på många sätt och när man inte träffas fysiskt är det svå­rare att fånga upp var medarbetaren befin­ner sig. När omvärlden är orolig är det extra viktigt att vara lyhörd och flexibel. Ring hellre ett telefonsamtal för mycket än ett för lite. Gör medarbetaren delaktig – är det något de skulle behöva för att genomföra sitt arbete på ett bättre sätt hemifrån?
 4. Kontinuerlig återkoppling
  Återkoppla ofta till varje medarbe­tare – det behöver inte handla om långa samtal, det kan räcka långt med ett kort telefonsamtal eller mail för att höra hur personen mår, hur det går, och om det är
  någonting personen behöver.
 5. Gör medarbetarna delaktiga
  Lyft frågor i gruppmöten och enskilt som exempelvis: Vad tycker ni fungerar bra? Är det något vi bör ändra? Lyssna på svaren. Uppmuntra delaktighet. Nöden har ingen lag, heter det, och för en del kan utma­nande situationer leda till stor kreativitet. Här kan både chefen och medarbetararna lära av varandra.
 6. Ärlighet varar längst
  Bemöt oro med ärlighet. Ingen chef har alla svar. När omvärlden förändras snabbt är det naturligt att projekt sena­ reläggs eller bordläggs och när förutsätt­ ningar ändras uppstår ofta spekulationer och rykten. Ärlighet är ett sätt att få slut på spekulation. Var tydlig med organisa­ tionens kortsiktiga mål och direktiv. Glöm inte att lyfta fram sådant som fungerar bra.
 7. Uppmuntra det sociala
  Småpratet på lunchrasten, eller fika­pausen, är viktigare än vad man tror. Lägg upp fikarum via Skype eller Teams på bestämda tider då medarbetare kan checka in för småprat. Kan möten ske sompromenad­möten, så uppmuntra till det.
 8. Uppmärksamma tidiga signaler
  Människor är olika. En del uppskattar att arbeta på distans, medan andra längtar till­baka till arbetsplatsen. En del medarbetare kan få svårare att motivera sig i ensamhet. Var uppmärksam på tidiga signaler om en medarbetare plötsligt börjar prestera allt svagare. Att erbjuda samtalsstöd tidigt i en sådan situation kan göra stor skillnad.
 9. Var en förebild
  Chefen bör vara en förebild när det kommer till vila och återhämtning. Ta pau­ser. En risk med att arbeta från hemmet är att fritid och jobb går in i varandra. Glöm inte bort att stänga av. Sätt gränser mellan jobb och privat tid. Det är speciellt viktigt att chefen gör och synliggör den avgräns­ningen vid distansarbete.
 10. Ta hand om dig själv
  Chefer förväntas ta hand om sina medarbetare, men det är också viktigt att ta hand om sig själv. Se till att ha bra rutiner och varva gärna arbete med konkreta syss­lor. Använd tiden som du sparar på arbets­resor till och från jobbet till att hinna göra saker som du velat göra – spela ett instru­ment en stund, läs en bok, prova ett nytt matrecept, ta en långpromenad. Det finns också många appar med yoga, träning och mindfulnessövningar som är väl värda att prova.