Beställ tjänst

Här kan du göra beställning och nybokning online, ställa frågor om våra tjänster och diskutera ditt företags behov.

Beställ tjänst

Är du behörig beställare och vill göra en nybokning eller beställa tjänst direkt online.

Diskutera ditt behov

Om du först vill diskutera ditt behov eller vilka tjänster som kan vara aktuella.

Frågor till din ort 

Frågor direkt till din närmsta Falck-enhet kan du göra under respektive ort.

Vem kan beställa en tjänst eller boka besök?  Vanliga frågor