Webbinar

Nya möjligheter med digital rehabsamordning

Vill ni förbättra er rehabsamordning? Tillsammans med vår kund Siemens Energy kommer teamet bakom Falcks rehab online presentera fördelarna med digital rehabsamordning och hur ni bäst går till väga för att sätta det i system i er organisation.

Rehabsamordning handlar mycket om att hjälpa arbetsgivaren att arbeta aktivt och förebyggande med frågor gällande arbetsanpassning på individnivå. Hur snabbt rehabiliterande insatser sätts in och hur processen går till har stor betydelse för både arbetsplatsens och medarbetares hälsa.   

I detta webbinar kommer du som chef eller HR få veta mer om hur digital rehabsamordning kan gynna både arbetsgivare och medarbetare i en rehabprocess och vid arbetsanpassning. 

Vi har bjudit in vår kund Siemens Energy som ska dela deras upplevelse kring rehab online och arbetet med Falck.

Rehab online är ett arbetssätt hos oss på Falck där rehabärenden hanteras och följs upp digitalt. Att arbeta digitalt och nationellt med alla interna professioner och alla våra kunder gör att det blir en mer sammanhållen rehabprocess med snabbare hantering av ärenden.

Medverkande: Ann Berntsdotter, Företagsläkare och medicinsk rådgivare, Karolina Thor, Rehabsamordnare, Margaretha Lindblom, Health manager, Siemens Energy och Erik Berglund, Utbildningsansvarig

Välj datum