Webbinar

Förändringsledning

Verksamheter hoppas ofta utvecklas genom att arbeta fram visioner och sätta mål. Strategier och processer definieras. De flesta har en idé om ett önskat läge. Det är här förändringsledningen kommer in. Hur säkras att verksamheten förändras åt rätt hålll? Och att förändringen ger hållbara förbättringar?

Detta webbinar handlar om hur vi kan arbeta strukturerat för att implementera och genomdriva de förändringar som för oss närmare vårt önskade läge. Vilka förutsättningar krävs för effektiv förändringsledning? Hur går det till?

Utgångspunkten är att agerande från verksamhetens samtliga roller och resurser (chefer, medarbetare, styrelse m fl.) driver verksamheten. En effektiv förändringsledning måste därför öka verksamhetens möjligheter att påverka allas agerande i rätt riktning.

Föreläsare: Andreas Karlsson, psykolog och Andreas Wallstedt, organisationskonsult och psykolog. Moderator: Erik Berglund, utbildningsansvarig på Previa. 

Välj datum