Webbinar

Få bättre koll på dina energinivåer

Känner du dig låg på energi? Lär dig hur du kan optimera och hantera din och organisationens energinivåer för mer kraft och trivsel på arbetsplatsen.

Vad påverkar egentligen energinivåer, trötthet och ork? Och hur påverkar det oss i livet och arbetslivet? I vår databas för Hälso- och arbetsmiljöprofiler med ca 26 000 profiler kan vi se kopplingar mellan hur man skattar sin upplevda organisatoriska och sociala arbetsmiljö och sina energinivåer. Vad gäller skattningen av trötthet och det allmänna hälsotillståndet ser vi också kopplingar mellan både upplevd arbetsmiljö och värkproblematik, sömn, kost, stress och motion.

För många handlar vardagen om att överlevas och i ett tidevarv där psykisk ohälsa ökar är det värdefullt att fundera kring hur vi tillsammans kan stötta till bättre upplevd arbetsmiljö, hälsa, energi och ork. 

I detta webinar pratar vi om energinivåer utifrån olika aspekter och både ge förslag på vad arbetsgivare kan göra men även vad du som individ kan göra för att ta ett steg i rätt riktning. Du får också experttips på hur du kan påverka dina energinivåer positivt både som organisation och individ.

Medverkande: Åsa Miemois, hälsoutvecklare och Erik Berglund, utbildningsansvarig. 

Välj datum