Webbinar

Effektiv hantering av upprepad sjukfrånvaro

Få koll på sjukfrånvaro så att du kan fånga upp signaler på ohälsa och agera med rätt insats som hjälper både medarbetaren och organisationen.

I det här webbinaret får du veta mer om varför upprepad sjukfrånvaro, ofta kallad korttidsfrånvaro, kan vara ett tecken på både individuell och organisatorisk ohälsa.

Vi ger konkreta tips på rutiner för att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa samt lyfter vikten av att ha tillförlitlig statistik som ett verktyg för att agera med rätt insats i rätt tid med rätt resurs.

Medverkande: Erik Berglund, utbildningsansvarig. Anna Sporrong, senior rehabkonsult.

Välj datum