Webbinar

Arbetsplatsens roll mot våld i nära relationer

I detta webbinar pratar vi om hur du som arbetsgivare och kollega kan agera om du misstänker att någon på din arbetsplats är utsatt för våld från en närstående, vilka tecken det finns och vad du bör vara uppmärksam på.

En av fyra kvinnor, och en av sex män, har någon gång i livet blivit utsatt för våld i en nära relation. Vad gör vi om vi misstänker att en kollega eller medarbetare blir utsatt?

Välkommen att börja din dag med att skapa dig en djupare förståelse kring våld i nära relationer. Vi kommer bland annat gå igenom vad vi definierar som våld, hur våldet påverkar hälsan och arbetsförmågan, hur det påverkar arbetsplatsen och sjukfrånvaron, vilka beteenden som kan vara tecken på att någon är utsatt och vad du som arbetsgivare kan göra.

Medverkande: Hanna Lesauvage, psykolog, Christina Hollberg, psykolog och Erik Berglund, utbildningsansvarig. 

Välj datum